Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Sundhedsreform: Egoisme spærrer for nytænkning

Stephanie Lose (V), formand for Region Syddanmark og formand for Danske Regioner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

I forbindelse med præsentationen af regeringens sundhedsudspil oplever vi igen, at politiske modstandere, interesseorganisationer og ledere i sundhedssektoren straks udtaler sig negativt! Egoismen og selvoptagetheden spærrer for enhver form for nytænkning. Se dog på mulighederne i stedet for kun på indbildte umuligheder og vanskeligheder.

Patientens krav på nærhed og forenkling af behandlingsforløb samt ikke mindst endelig en mulighed for at journaloplysninger og prøveresultater frit kan udveksles mellem instanserne, skulle få alle parter til at juble. Og som det fremgår af udspillet, følger pengene med patienten og skal ikke bruges til bl.a. et unødigt politisk bureaukrati, dobbeltadministration og gentagelse af prøver, fordi alle nuværende niveauer vil have »deres egne«.

Jeg er selv diabetiker og går løbende til kontrol hos egen læge. Alligevel bliver jeg indkaldt til Gentofte Hospital, Steno, der gennemfører de samme kontroller og prøver, som jeg allerede har haft hos egen læge. Jeg bliver endog sendt til deres øjenafdeling, selv om jeg ganske få uger før havde været til egen øjenlæge, og til deres fodterapeut, selv om jeg kort tid forinden havde været til min egen. Dobbelt behandling, der koster både min og hospitalets tid samt mange skattepenge, der kunne bruges meget mere nyttigt og effektivt i det foreslåede nye system.

Jeg glæder mig til og håber på at få afskaffet politisk ledede regioner, der erstattes med en ledelse af mennesker, som har professionel indsigt i vores fælles sundhed. Den er nemlig vigtigere end endeløs politisk kævl til skade for effektiviteten og kun til glæde for regionspolitikerne og deres embedsværk. Og tag så imod det nye med glæde og forventning og ikke sædvanlig sur negativitet! Allan Bäck, København N

Giv nu forslaget en chance

Regeringen har fremlagt forslag om at nedlægge regionerne. Fint med mig, det er sikkert min egen skyld, at jeg stort set ikke kender personerne på stemmesedlen til regionalrådsvalgene. Og heller ikke lærer dem at kende senere.

I Berlingske 17.1. ser vi, at formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V) og næstformanden Ulla Astman (S), efter regeringens forslag skriver under overskriften »Sundhedspolitikken skal ikke lægges i hænderne på bureaukrater og budgetbisser«. Deraf må udledes, at man i dag åbenbart ikke er underlagt bureaukrater og budgetbisser. Vil man vide mere om området, så fylder nøgletallene 72 sider med 61 tabeller i større eller mindre detaljeringsgrad. Der er stabler af andre oversigter med massevis af tabeller!

I årevis er vi fodret med skrækkelige historier om lange ventetider, journalkiks, manglende screeninger, nogle fejlbehandlinger, for mange patienter, for lidt personale, fagområdeproblemer og personaleoverbelastninger. Hvordan synes fruerne Lose og Astman selv det går? Godt? Godt nok? Man er nødt til at give forslaget en chance, det viser de historier, vi jævnligt har været præsenteret for i aviser og på TV. Lars Juul, Frederiksberg

Lad os få De Gamles Hjem tilbage

I hver kommune bør der i fremtiden være plejehjem til meget svækkede gamle. Men der bør være mere. Vi skal have De Gamles Hjem tilbage. De bør indrettes for åndsfriske, men fysisk plejekrævende. Her vil de gamle kunne spille kort, høre foredrag, lave litteraturkreds, se film og holde gudstjeneste.

Der bliver flere, som får brug for nye tilbud til gamle over 80, der ikke er fysisk raske nok til at komme i seniorbofællesskaber, men som overhovedet ikke egner sig til plejehjem. Mange sidder i egen bolig alt for længe. De er bange, fordi fysikken svigter, men hører ikke hjemme på plejehjem. Ældre Sagen må gå foran, når det nye initiativ skal realiseres. Sæt arkitekter i gang med at udarbejde planer, gå til kommuner og fonde. Realdania må være på banen, fordi de allerede laver seniorbofællesskaber. Plejehjemmene er for store, ofte med langt over 100 beboere, med en leder på kontoret, som de ikke kender personligt.

De Gamles Hjem skal efter min mening have højst 25 beboere, så alle kender lederen. Der skal være overskuelighed, tryghed og fællesskab. De Gamles Hjem har fremtiden for sig, Pensionsselskaber og boligselskaber skal finde frem til budgetter, så hjemmene kan hvile i sig selv. Asger Baunsbak-Jensen, Farum

Ligge eller lægge

Rådet for Sikker Trafiks nye platte kampagne »Er du lægger?« er kun med til at forvirre begreberne hos tidligere elever i den danske folkeskole. De tror nu, at lækker staves med g, da flertallet mener, at du ligger telefonen, når du lægger telefonen. Nu venter vi kun på stillingsbetegnelsen brolikker. Ole Borg, Hellerup