Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Støj og lugt på Amager: Gør noget, ellers bliver det aldrig et godt sted at bo

»De gyldne visualiseringer, der ligner noget fra en religiøs pamflet, fremmaner en natur, som nok mest findes i forslagsstillernes fantasi,« skrev Holger Dahl i Berlingske. Rendering: Henning Larsen. Fold sammen
Læs mere

Støj og lugt på Amager

Jeg har med interesse læst artiklen »Et arkitekttegnet Klondyke på Amager« i Berlingske mandag 9. december. Jeg er meget enig i Holger Dahls beskrivelse af projektet som værende »romantisk i det åbne landskab«. I hans artikel savner jeg dog, at han ikke nævner det faktum, at hele området er meget belastet af støj fra skydebanerne beliggende syd for Vejlands Alle. Her skydes rigtigt meget, specielt i weekenderne, og nogle gange allerede fra kl. 9 til kl. 19. Skydestøjen kan nogle gange høres helt ned til Amager Strand.

Uden selv at kunne måle støjen vil jeg mene, at den nogle gange ligger langt over de tilladte støjgrænser, selvfølgelig lidt afhængig af vindretningen og temperatur.

En anden støjkilde er motor cross-banen, som ligger lige vest for Artillerivej. Sæsonen, som går fra det tidlige forår til ind i oktober, vil med sikkerhed give yderligere støjplager for de kommende beboere, som ønsker at nyde livet på altanerne. I tillæg kommer Amager Ressource Center mod sydvest, hvor jordrensning og bio-affald skaber en frygtelig stank i området, hver gang de »vender komposten«. Den største gene er dog støjen fra skydebanerne. Med mindre politikerne sørger for nødvendig støjdæmpning af boligerne eller skydebanerne, vil det aldrig blive et godt sted at bo. Nils Hermansen, Kastrup

Selvfølgelig har vi forskningsfrihed

Heine Andersen stiller sig i et læserbrev i Berlingske tvivlende over for, om forskere på Institut for Menneskerettigheder har forskningsfrihed. Selvfølgelig har alle forskere på instituttet forskningsfrihed og dermed ytringsfrihed som forskere.

Som Heine Andersen selv påpeger, er loven, der regulerer instituttets arbejde, formuleret således: »Instituttets videnskabelige personale har forskningsfrihed og forsker frit inden for institutionens forskningsstrategiske ramme i den tid, hvor de ikke er pålagt andre opgaver,« og loven respekteres selvfølgelig i praksis. Alt andet ville være ødelæggende for vores forsknings troværdighed.

Heine Andersen har fremført sine synspunkter om forskernes frihed, efter at instituttet har måttet afskedige den mangeårige rådgiver Hanna Ziadeh. En hændelse, der intet har med instituttets forskning at gøre. Hanna Ziadeh var ikke ansat som forsker, hans opgaver var ikke af forskningsmæssig karakter, og han bidrog ikke i de forskningsdiskussioner, der finder sted på institutionen. Hans-Otto Sano, forskningschef, Institut for Menneskerettigheder

Jeg væmmes ved venstreorienterede voldsapologeter

I den oprindelige udgave af nedenstående læserbrev anvendtes formuleringen »3Fs hærværk-aktion«. Der burde retteligt have stået »stilladsarbejdernes hærværks-aktion«. Det er nu rettet. Berlingske beklager.

Som ung konservativ må man se måbende til, når venstreorienterede typer tager antidemokratiske midler i brug i deres ideologiske kampe. Mage til selvretfærdighed skal man lede længe efter. I flæng kan nævnes stilladsarbejdernes hærværks-aktion, Extinction Rebellions' skabagtigheder, utallige 1.maj-optøjer, Redox’ krænkelse af borgeres privatliv, ANTIFAs voldelige aktioner, den grove chikane af Nye Borgerlige-kandidaten Anahita Malakians og i en noget mindre (men ikke ubetydelig) skala, sabotagen af Konservative Studerendes univalg.

Der er forskel på disse eksempler, bevares, men sammenfaldet mellem venstreorienterede aktører og antidemokratiske handlinger er påfaldende. Hvordan kan det være? Er det ok at være voldelig og selvtægtsmand, hvis man er rød? Det kan simpelthen ikke passe.

Noget mindst ligeså påfaldende er fraværet af afstandtagen fra den »anstændige del af venstrefløjen«, når disse voldsaktioner opstår. Som når Niels Jespersen i en klumme i Berlingske romantiserer hærværket begået af bøllerne fra 3F. Han forsøger at foregribe kritikken i sin klumme ved at skrive, at de blå skrivebordstomater vil kalde ham voldsapologet på baggrund af den. Men det er han jo også.

Det er såmænd ikke for at begynde mudderkastning fløjene imellem, for der findes desværre også højreorienterede voldelige idioter. Ikke særligt mange, men de findes, som den 38-årige nationalsocialist, der begik hærværk mod gravsten på krystalnatten. Forfærdelig og sølle mand, der burde få en hårdere straf end den, Danmark kan tilbyde.

Men det er bare konstaterbart, at den slags ugerninger langt hyppigere foretages af folk med socialistiske, ideologiske skyklapper, og det skyldes nok den »målet-helliger-midlet«-tankegang, der (nok af historiske årsager) præger de hidsige socialister. Det fungerer bare ikke i et demokrati. Målet helliger ikke midlet, hvis midlet er voldeligt og udemokratisk. Christian Holst Vigilius, ordfører i Konservativ Ungdom, Rødovre