Skoleelever lærer mindre

Skolelederne er nødt til at støtte lærerne i ikke bare at undervise i det håndgribelige, men også i de ting, der er bredere og mere langsigtede. Det nytter ikke noget, at de kun er interesseret i synlige og kortsigtede resultater, for det forringer elevernes læring.

Der er stor risiko for, at elever i folkeskolen lærer mindre efter reformen, selv om målet med den er et fagligt løft af alle.

Jeg er folkeskolelærer og tager også rundt i landet og holder foredrag for andre lærere. Mange fortæller, at der er ting, de ikke underviser i mere, og det kan jeg genkende fra min egen undervisning.

På rigtigt mange skoler er det et krav at undervise målstyret. Det betyder bl.a., at der skal opstilles mål for undervisningen, hvilket er en selvfølgelig del af dét at undervise. Men det betyder også, at elevernes læring skal dokumenteres og gøres synlig. Lærerne skal bevise, at eleverne har lært noget efter et undervisningsforløb. Det er jo fornuftigt nok, og det er også muligt, når det handler om noget håndgribeligt – f.eks. stavning eller brøker.

Men der er andre ting, der er svære at måle over kort tid. Og resultatet bliver, at lærerne ikke underviser i det.

Mange lærere fortæller, at de ikke længere træner eleverne så meget i at samarbejde. De laver heller ikke så mange store projekter, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt og selv tilrettelægge deres arbejde, fordi det er svært at måle et før- og efter-resultat. Vi træner og måler elevernes læsetempo, men lader dem ikke i samme grad som tidligere reflektere over det, de læser. I fysik får eleverne en stor mængde konkret og målbar viden, men man bruger ikke tid på at anvende den viden til at debattere samfundsrelevante problemstillinger ud fra. Og en del af os inddrager ikke i samme grad som tidligere eleverne i at tage beslutninger omkring undervisningen. Deres indflydelse er reduceret.

Eleverne lærer altså mindre, men hvad er det, de lærer mindre af? Det er de langsigtede ting, som er svære at måle her og nu.

Skolelederne er nødt til at støtte lærerne i ikke bare at undervise i det håndgribelige, men også i de ting, der er bredere og mere langsigtede. Det nytter ikke noget, at de kun er interesseret i synlige og kortsigtede resultater, for det forringer elevernes læring.

Jeg ønsker, som alle andre forældre, at mine børn får gode uddannelses- og jobmuligheder. Det kræver, at de kan tænke selv, tage stilling, reflektere, debattere og arbejde sammen med andre, og det kan de kun, hvis det er blevet trænet gennem hele deres skolegang. Men der er desværre stor risiko for, at skolereformen spænder ben for dét!