Skats fiasko kan reddes

Læs mere
Fold sammen

Skats inddrivelse af gæld foregår som bekendt mere end langsomt, fordi Skat ikke kan få IT-systemerne til at virke. Siden Skat overtog inddrivelsen i 2005, har IT-systemet EFI ladet vente på sig med det resultat, at nogle af fordringerne er blevet forældet.

Hvornår lærer Skat og andre offentlige institutioner, at den slags opgaver løses bedst ved at starte med at konvertere et lille område, her en mindre kommune, og derefter konvertere efterhånden som kapaciteten øges og når IT-systemerne virker? Det var det samme der skete da tinglysningen blev digital.

Det kan virkelig undre en almindelig borger, hvordan det gang på gang kan gå så galt. Hvorfor har skatteministeren i denne sag ikke allerede været på banen og forlænget forældelsesfristen, til EFI-systemet kommer til at virke?

Hvis en tilsvarende situation var opstået i en bank, havde banken håndteret det således: Man havde indkaldt mandskab fra andre afdelinger, her fra andre afdelinger i skat eller fra kommuner, man havde delt opgaverne ud på grupper og hver gruppe havde oprettet opgaverne i excell, så opkrævningerne kunne styres via et excellark.

Indtil EFI-systemet er oppe i fulde omdrejninger, må vi have skatteministeren på banen, så vi kan få vedtaget et lovforslag, der sætter forældelsen af fordringerne ud af kraft, til Skat kan gennemføre de inddrivelser, der i øjeblikket er bagud i tid og på vej til at blive forældet.