Rystende læsning om sundhedsplatform

Foto: Søren Bidstrup

I kronikken 17. maj tager overlæge Niels Bentzen Region Hovedstadens et år gamle elektroniske patientjournalsystem, Sundhedsplatformen, under behandling. Det er mildest talt rystende læsning om et IT-system, der nærmest må betegnes som dysfunktionelt. Desværre stemmer det kun alt for godt overens med de beretninger, jeg har hørt fra bekendte ansat i regionens sygehusvæsen.

Det rejser umiddelbart to spørgsmål. Har relevant sundhedsfagligt personale, dvs. de kommende brugere, været involveret og haft afgørende indflydelse på udarbejdelse af udbudsspecifikationer, evaluering af de modtagne tilbud og valg af system? Man har svært ved at tro, at det skulle være tilfældet.

I Region Midtjylland har man i flere år anvendt et angiveligt dansk udviklet patientjournalsystem, og spørgsmålet er så, hvordan fungerer dette system? Hvis min antagelse er korrekt, nemlig at det fungerer fornuftigt og dermed meget bedre end Sundhedsplatformen, ligger løsningen på Region Hovedstadens problem lige for: Kassér det amerikanske system, og indfør det, der anvendes i Midtjylland i stedet. Det kunne så passende gøres landsdækkende.

»Jamen, så har vi jo tabt de 2,4 mia kr., som Sundhedsplatformen har kostet,« ville man straks sige. Det offentlige har gennem årene opbygget en stolt tradition med at smide mia. af kroner ud af vinduet, så et par stykker fra eller til spiller vel ingen rolle. Og man skal jo ikke kaste gode penge efter dårlige. Det vigtigste er, at vi får et system, der fungerer, og som brugere og patienter kan have tillid til.