Rigdom og fattigdom

Der findes mange former for rigdom og dermed også fattigdom. Regeringens udspil til en gymnasiereform viser, at denne ikke har øje for alle former for fattigdom. Tyskfaget skal reformeres på en sådan måde, at elevernes kommunikative kompetencer styrkes. Det lyder jo besnærende. Men desværre har det en pris. Det skal nemlig ske på bekostning af analyse og fortolkning af litteratur i faget. Faget skal altså gå fra at være et kultur- og færdighedsfag til at være et færdighedsfag. En sådan manøvre skaber fattigdom – en kulturel fattigdom, som alt for mange politikere øjensynligt ikke har øje for. Kulturel rigdom skaber lykkelige mennesker – en lykke som økonomi ikke alene kan give mennesket.

Ydermere kan det blive et kæmpe selvmål og svækkelse af tyskfaget, hvis gymnasieforliget resulterer i, at litteraturdelen nedtones, for at fokus på de kommunikative færdigheder kan øges. De dygtigste elever motiveres af at arbejde med og snakke om udfordrende temaer. Disse er meget lette at finde i litteraturen. Her behandles almenmenneskelige problematikker, som eleverne elsker at afprøve egne holdninger på. Emner som udvider deres horisont som mennesker. Hvis tyskfaget ikke skal arbejde på allerhøjeste taksonomiske niveau mere, vil de bedste elever kede sig og dermed nedprioritere faget.

Det paradoksale er, at vi sagtens kan lære eleverne at kommunikere godt på baggrund af læsning af noget af verdens bedste litteratur – ikke mindst når det er regeringens forslag, at timerne fra almen studieforberedelse føres tilbage til det fag-faglige i fagene. I øvrigt en fantastisk idé! Regeringen vil have flere unge til at vælge tysk på højeste niveau i gymnasiet – det ønsker Dansk Industri – det ønsker jeg også. Men vores bevæggrunde er forskellige og så alligevel ikke. Den ene part ønsker, at vi kan sælge en vare i Tyskland på tale og skrift. Den anden ønsker, at vi kan tale om alt med en tysker, hvor tyskeren straks føler, at man forstår hans kultur. Jeg ved godt, hvem tyskeren har mest tillid til og dermed køber varen af. Det kaldes etos og det lærer eleverne i oldtidskundskab, som regeringen i øvrigt også vil pille ved.