Revision af flygtningelov

Politikerne må være meget naive, hvis de tror, at man ved at fratage »vildfarne« unge danske muslimer deres pas, kan forhindre dem i at lade sig hverve til »hellig krig« i Syrien. Ingen kan på forhånd udpege, hvem disse personer er, måske lige med undtagelse af nogle få, men meget lidt meddelsomme imamer, ligesom der er mange måder at komme til Syrien og Irak på, uden at de danske myndigheder har mulighed for at få viden herom.

Derimod skal disse krigere fratages deres statsborgerskab respektive opholdstilladelser og om muligt retsforfølges med krav om fængselsstraf for terrorvirksomhed og efterfølgende udvisning af Danmark for livstid. Hvor mange potentielle »hellige krigere«, der befinder sig i Danmark, er der ingen, der ved, men der er uden tvivl langt flere end de ca. 100 stykker, som allerede har meldt sig under Islamisk Stats sorte faner.

Det kan heller ikke udelukkes, at der blandt de mere end 10.000 flygtninge, som inden for de sidste par år er kommet til Danmark fra Syrien, og hvoraf påfaldende mange er yngre ugifte mænd, kan skjule sig personer, som har onde hensigter og kan blive til en fare for Danmarks sikkerhed.

På den baggrund er det ikke urimeligt at forlange, at politikerne skal prioritere hensynet til danskernes sikkerhed højere end hensynet til flygtninge. Tiden må nu også være kommet til at tage synet på vores flygtningepolitik og de konventioner, den er baseret på, op til revision, fordi de er blevet til i en anden tiden, hvor verden så helt anderledes ud end i dag.