Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Regeringen bør stille krav til Kina

»Sammen med de EU-lande, der kan og vil, bør Danmark fremføre dette helt legitime krav over for Beijing.« Fold sammen
Læs mere
Foto: THOMAS PETER

Kina-sympatisører i Danmark har lagt afstand til demonstranterne i Hong Kong. Man taler om et tavst flertal i dette store byområde, der skulle have mistet sympati for demonstranterne. Valget i søndags til Hong Kongs distriktsråd viser noget helt andet. Demokratikræfterne vandt stort, og der var rekordhøj valgdeltagelse. Men vil Hong Kongs befolkning nu være bedre beskyttet mod Kinas forsøg på at undergrave deres aftalesikrede frihedsrettigheder?

Forleden gav udenrigsminister Jeppe Kofod udtryk for, at han tror på en fredelig dialog i Hong Kong. Man kan kun håbe, at der bliver lyttet til ham. Dog næppe i Beijing. Kommunistpartiets hovedorgan Folkets Dagblad påstod allerede før valget, at der ikke er plads til noget kompromis med dem, der protesterer i Hong Kong. Denne avis er talerør for partiets top. Dertil nærmest urovækkende udtalelser fra Kina gående ud på, at man betragter den kinesisk-britiske aftale som historie. Ingen burde være i tvivl om dens gyldighed mange år endnu.

Baggrunden for demonstrationerne er velkendt: Massiv folkelig modstand i Hong Kong mod, at man ikke har fået de bebudede demokratiske valgmetoder.

Det er på tide, at de europæiske demokratier vender sig markant mod forsøgene på at undertrykke Hong Kong. Den danske udenrigsminister bør lytte til den radikale Martin Lidegaard, der mener, at EU bør sende et stærkt signal til Kina. EU bør kræve, at Kina overholder aftalen med Storbritannien. Det indebærer selvsagt ophør med forsøg på at undergrave de frihedsrettigheder, som aftalen indebærer.

Sammen med de EU-lande, der kan og vil, bør Danmark fremføre dette helt legitime krav over for Beijing. Danmark kan i tillæg hertil tage et ikke uvæsentligt skridt. Man bør genåbne generalkonsulatet i Hong Kong. Vores diplomater må på nærmeste hold kunne følge udviklingen. Danmark bør være til stede, ikke mindst hvor demokratiske kræfter er udfordret. Det er ikke tilstrækkeligt at have en lyttepost på det kinesiske fastland. Viggo Fischer, tidl. MF (K)