Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

R står på skibet, mens alle andre padler væk

De Konservative foreslået et skærpet dansk krav, der svarer til gymnasialt niveau. Det er Det Radikale Venstres opfattelse, at det ikke er nødvendigt for at kunne leve et velfungerende liv i Danmark, at man kan fortolke en prosatekst, skriver Susan Kronborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Helms

Som indfødsretsordfører oplever jeg, at Det Radikale Venstre står på dækket, og alle andre er gået fra borde og sidder i en jolle og er ved at padle væk. I 2018 blev der indgået en bred aftale om betingelserne for statsborgerskab.

Alligevel har de Konservative foreslået et skærpet dansk krav, der svarer til gymnasialt niveau. Det er Det Radikale Venstres opfattelse, at det ikke er nødvendigt for at kunne leve et velfungerende liv i Danmark, at man kan fortolke en prosatekst.

Forslaget blev ikke vedtaget, ligesom Konservatives forslag om, at alle fængselsstraffe medfører udelukkelse, også blev forkastet af Folketinget. Konservatives forslag lyder nemt og enkelt, men i dag har vi udelukkelse fra statsborgerskab ved ubetinget frihedsstraf på et år eller mere, hvis man er idømt en ubetinget frihedsstraf på tre måneder eller mere for personfarlig kriminalitet, hvis man er dømt for bandekriminalitet, eller hvis man er dømt for vold mod børn under 18 år eller for seksualforbrydelser. Realiteten i forslaget er, at man ved f.eks. tyveri af en cykel som 16-årig mister sin stemmeret for resten af livet.

Kunne man så ikke vurdere hvert enkelt cykeltyveri i Indfødsretsudvalget? Det er efter min mening et stort problem, hvis man i udvalget laver sagsbehandling. Det er ikke betryggende. Statsborgerskab skal gives ved lov, men der står også i Grundloven, at ingen skat skal pålægges uden ved lov. Og vi har jo ikke et skatteudvalg, som vurderer, at virksomhed X ikke skal have fradrag, eller selskab Y skal have en transferpricing-regulering. Tilsvarende skal vi heller ikke have et indfødsretsudvalg, der tager stilling uden høring, konkret vurdering og begrundelse.

Retssikkerhedsmæssigt vil det være meget mere betryggende, hvis der foregår en rigtig sagsbehandling, og at dem, der søger om dispensation, rent faktisk får en saglig vurdering, hvor ligeartede tilfælde behandles ens.

Tankegangen om, at statsborgerskab er en gave, er således i modstrid med Grundloven og en underlig præmis, der frakobler retsstaten. Susan Kronborg, indfødsretsordfører (R)