Prygl og ydmygelser

Tak for, at samfundet i dag ikke får lov til at glemme, at svage grupper, som er uden chancer for selv at kunne råbe op, altid vil være i risiko for at blive underlagt en tilfældig og ukvalificeret behandling.

Læs mere
Fold sammen

Det danske samfund bør, udover at give en undskyldning, så sige tak til de voksne Godhavndrenge for deres vedholdende beretninger om deres barndom og skolegang som anbragte børn. De har modigt lagt navn og ansigt til deres fortælling om de pædagogiske redskaber, prygl og ydmygelser, som dengang blev brugt til at genopdrage børn fra de svageste familier. Men det er indirekte også blevet til en fortælling om svigt og manglende vilje til at gribe ind fra det offentlige tilsyn, og fra andre omkring Godhavn, der må have kendt til, og været betænkelige ved forholdene.

Tak for, at samfundet i dag ikke får lov til at glemme, at svage grupper, som er uden chancer for selv at kunne råbe op, altid vil være i risiko for at blive underlagt en tilfældig og ukvalificeret behandling. Men også tak for en påmindelse til os alle om at vise omhu og sige fra, når tingene tager en hel gal retning, selv når det kan give os et midlertidigt skår i vores anseelse og position.