Privilegier og pligter

Post Danmark er en del af en PostNord koncern. Men tager jeg til Sverige og sender et brev til min ven i Småland, skal jeg kun betale syv SEK. Der er helt andre takster for breve i Sverige – til trods for, at vi taler om samme koncern.

Læs mere
Fold sammen

Post Danmarks voldsomme portostigning på ordinære brevforsendelser her ved årsskiftet har naturligvis vakt opsigt. Næsten at fordoble taksten virker selvmorderisk. Det fremmer helt sikkert den nedadgående spiral for virksomheden. Men vi taler om en virksomhed, som ikke er en ordinær kommerciel virksomhed. Bliver den alligevel betragtet som sådan af regering og folketing? Det er ikke fair – hverken over for private konkurrenter eller over for den danske befolkning.

Post Danmark er en del af en PostNord koncern. Men tager jeg til Sverige og sender et brev til min ven i Småland, skal jeg kun betale syv SEK. Der er helt andre takster for breve i Sverige – til trods for, at vi taler om samme koncern. Jeg undrer mig: Har den danske del af koncernen lovmæssigt og forretningsmæssigt andre vilkår end den svenske del?

Hvor er transportministeren? Post Danmarks forhold – både privilegier og pligter – er ordnet ved lov. Er det politisk tilsigtet, at en offentlig og privilegeret tjeneste arbejder mod befolkningens interesse? Er det lovmæssigt i orden? Eller er Post Danmark endnu en af den slunkne statskasses pengemaskiner? Vi må have svar.