PLO og det fælles sundhedsvæsen

Det danske sundhedsvæsen består af tre hjørner: Hospitalerne, kommunernes sundhedstilbud og de praktiserende læger. En af de største udfordringer for dette sundhedsvæsen er at sikre en sammenhæng på kryds og tværs – til glæde for de millioner af patienter, der år ud og år ind har brug for hjælp i alle hjørner. De eneste, dette ikke synes at være gået op for, er de praktiserende læger.

Indtrykket bekræftes, når man læser deres formand Christian Freitag (CF) 09.01 fastslå: »Vi ønsker ikke at være ansat i regionen.« Dette er simpelthen formandens bedste og fineste forsvar for, at han og hans kolleger ikke vil røre 1813-ordningen i den nuværende udgave. Hvornår kommer den dag, hvor PLO udviser større interesse for at være en del af det fælles sundhedsvæsen frem for at være sig selv?

PLO-formanden peger ikke på patienternes ve og vel som primær årsag til uviljen mod at bidrage til en demokratisk besluttet ordning. Velvidende at de praktiserende lægers boykot af 1813 naturligvis skader ordningen – hver dag. Vi er mange, der kæmper for at få PLO-lægerne med. Fordi vi ved, at 1813 kun vil blive bedre af at kunne trække på deres ekspertise. Men hvor længe skal vi kæmpe for nogen, der mest gider sig selv og ikke det fælles sundhedsvæsen?

Først sagde PLO nej til at være med, fordi de var imod, at sygeplejersker sad i front og visiterede patienter. Det har vi lyttet til. I dag er lægerne helt med fremme – og ofte tages telefonen af en læge. Vi har foreslået at indføre en skadelinje på 1813 betjent af sygeplejersker og så overlade alle andre henvendelser til lægerne – et forslag PLO selv fremførte i 1813’s tidlige dage. Men nej, nu er det ikke længere nok.

Teltpælene er flyttet. Så ville PLO have et større ledelsesansvar i 1813. Det er vi mange, der er klar til at give PLO. Heller ikke det rækker nu. PLO vil partout ikke ansættes i regionen – til trods for at de tilhører en stand, hvis løn er betalt af offentlige skattekroner. De er i en vis forstand allerede offentligt ansatte. Den slags forpligter normalt.

For regionen er hele ideen med 1813 at smelte den gamle vagtlægeordning sammen med det øvrige akutte sundhedsvæsen, så vi fik én indgang til det løbende akutte, nemlig 1813, og en anden til det livstruende, 112. 1813 er bundet tæt sammen med hospitalernes akutmodtagelser og hele beredskabet der. 1813 er langt mere avanceret end den gamle vagtlægeordning, fordi den er koblet op på hospitalerne og derfor kan styre borgerne hen, hvor de hurtigst og bedst kommer til.

Denne idé falder til jorden, hvis vi nu går tilbage og skiller 1813 ud i en selvstændig ordning som den gamle vagtlægeordning.