Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Pligt til at hjælpe 83 mennesker ud af Afghanistan

Jens Christiansen har opfordret justitsministeren til at anmode Folketingets formand om bede om Folketingets samtykke til at ophæve Udenrigsministerens (foto) immunitet, således at der kan rejses tiltale efter straffeloven. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Der er efter Udenrigsministeriets egne oplysninger fortsat 83 personer i Afghanistan, der er berettiget til evakuering, men som det ikke har være muligt at evakuere. Det fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside, at når den internationale evakueringsoperation er afsluttet (og det er den jo nu), vil muligheden for dansk støtte til evakuering fra Afghanistan være »særdeles begrænset og tænkeligt ikke eksisterende«.

Det bliver mere og mere indlysende, at evakueringsvanskelighederne i høj grad skyldes regeringens (og særligt udenrigsministerens) træghed med at få igangsat evakueringen i tide.

Det er ikke klart for mig, om de 35 individer fra den danske ngo-organisation MMCC, her under seks ansatte, der i kraft af deres funktioner i organisationen vurderes som værende i en »ekstrem højrisikogruppe«, er inkluderet i den gruppe af 83 personer, som Udenrigsministeriet nævner.

Af straffelovens § 273 fremgår det, at det er strafbart (med bøde eller fængsel indtil 2 år), uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse at undlade at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare.

Jeg har derfor opfordret justitsministeren til at anmode Folketingets formand (det er jo gældende praksis) om bede om Folketingets samtykke til at ophæve udenrigsministerens immunitet, således at der kan rejses tiltale efter straffeloven. Jeg mener også, at det bør overvejes, om statsministerens og forsvarsministerens immunitet også bør ophæves.

Jens Christiansen, Allerød

Biogas er grøn og genial

Biogas oprenset til naturgaskvalitet er ikke bare grøn, men tillige affaldsgenbrug, da den stort set kun laves af affald, endog uden at forringe dette, tværtimod, da langt det meste biogas laves af affald fra landbruget, hvorefter den tilbageblevne biomasse bringes ud på jorden med alle gødningsstoffer og humusdannere i behold, blot med en mindre lugt.

En mindre mængde laves også af kildesorteret, organisk husholdningsaffald, KOD, der ligeledes, efter at have afgivet sin energi som biogas, føres ud på landbrugsjord med alle næringsstoffer i behold.

Affaldsforbrændingsanlæggene vil næppe savne at skulle afbrænde bananskræller, der i øvrigt i stor stil, og efter tilskyndelse af kommunerne, allerede komposteres i private anlæg af samme årsag. Forskellen er imidlertid, at ved kompostering fordamper både energien og diverse gasser ud i luften.

Hvad distribution og anvendelse angår, er biogassen genial, idet den udnytter det allerede betalte naturgasnet, så det kan distribueres og lagres gratis. Her adskiller biogassen sig også markant fra affaldsforbrænding, der jo i al væsentligt skal køre året rundt, hvad enten der er brug for energien eller ej.

Biogassens genialitet slutter imidlertid slet ikke her, for ved rensningen (opgraderingen) af den rå biogas udskilles 0,8 kg > 99 procent ren CO2 / m³ biogas, der vil være velegnet i de kommende PtX anlæg. Alternativt skal denne CO2 udvindes i en energikrævende proces fra for eksempel røggas ved en proces, der koster lige så meget pr. kg CO2 som et helt biogasanlæg pr. kg CO2.

I sit indlæg i Berlingske 24. august nævner Flemming Bach Thomassen, at der kan ske tab af biogas fra utætheder. Det er naturligvis rigtigt, men det er et lille i forhold til den naturlige gasdannelse, der alternativt ville finde sted i det organiske affald ved opbevaring. Og i denne sektor sker der selvfølgelig også en udvikling. For ti år siden var et tab på to procent almindeligt ved opgraderingen. I dag har den mest almindelige type opgraderingsanlæg et tab på 0,04 procent metan.

Anker Jacobsen, kemiingeniør, Glostrup

Mandag morgen i november

Min søn er uddannet gartnerassistent. Det siger sig selv, at der ikke er så meget at lave om vinteren som om sommeren. Derfor bliver han til tider sendt ud i div. rengøringsarbejder om vinteren. Primært for at tjene penge, men lige så meget for at holde sig i gang.

Alle med job ved jo, hvor svært det kan være at stå op og gå på arbejde en dødssyg mandag morgen i november, og hvor demotiverende det kan være at komme tilbage på job efter en tre ugers dejlig sommerferie.

Jeg har derfor svært ved at forestille mig, hvor motivationen skal komme fra, hvis man har levet af dimittendsats i syv måneder og tror, at drømmejobbet pludselig skal komme dumpende uden bump på vejen i form af andre lavpraktiske job – som for eksempel rengøring. Se nu bare at lære at stå op og komme afsted mandag morgen. Det er faktisk slet ikke så let. Det skal man øve sig på. Også selvom det er drømmejobbet, man står op til.

For min skyld kan dimittenderne sige nej til rengøringsjob lige så tosset, de vil, men så burde vi andre heller ikke betale skat for, at dimittenderne ligger derhjemme og drømmer mandag morgener i november.

Thomas Barnes, Helsingør