Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Pigesvømning og drengeomskæring er to sider af samme sag

I Tingbjerg er flere hundrede piger med indvandrerbaggrund begyndt til svømning, efter at Hovedstadens Svømmeklub har kønsopdelt svømmeundervisningen og afskærmet hallens vinduer. Men er det integration eller det modsatte? Fold sammen
Læs mere
Foto: Sara Gangsted

Folk, der bakker op om kønsopdelt børnesvømning under påskud af at ville sikre kulturelt trængte småpiger bedre udfoldelsesmuligheder, end de ellers vil have, minder om de politikere og debattører, der bakker op om lovligheden af drengeomskæring for at sikre kulturelt trængte smådrenge en mere kompetent udført forhudsdestruktion, end de ellers vil blive udsat for.

Selektiv pigesvømning og rituel drengeomskæring er to kønsdiskriminerende fænomener, der har fælles udspring i et mellemøstligt syn på krop, køn og seksualitet, som heldigvis endnu ikke er udbredt i Danmark. De fleste er enige om, at bedre integration er vigtig, men man fremmer ikke integration af piger med uintegrerede forældre ved at oprette svømmehold for dem bag nedrullede gardiner i en svømmehal støvsuget for hankønsvæsener. Og omskæring af små drenge har heller intet med integration at gøre. Tværtimod. At skære den yderste, følsomme og funktionelle del af små raske drenges kønsorganer er det stik modsatte af integration. Rituel forhudsamputation er en kulturel mærkning af drengene, som flere gange om dagen resten af livet skal minde dem om deres fundamentale anderledeshed, fx når de skal tisse, i bad eller have sex med sig selv eller en partner.

Indfør obligatorisk, kønsblandet svømmeundervisning i de mindste klasser i alle folkeskoler og private skoler. Overalt i Danmark er der kun kort afstand til strand, sø eller svømmehal, så det bør simpelthen være et krav, at alle børn lærer at svømme. Ved at gøre svømmeholdene kønsblandede og med fælles omklædning vil dette tiltag forhåbentlig bidrage til at bremse den triste udvikling med kropsfremmedgjorthed og omsiggribende blufærdighed. Børn har, helt fra de er små, godt af at orientere sig i mangfoldigheden af kroppe og kønsdele, som enhver afklædt skoleklasse kan byde på.

Og indfør i samme omgang en 18 års-mindstealder for omskæring af raske drenge. Det er ubegribeligt, at dette ikke er sket for længst, for der har i årevis været massiv folkelig opbakning til at sætte en stopper for disse overgreb. Intet andet operativt indgreb end netop drengeomskæring, som Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd uden omsvøb kalder »etisk uacceptabelt«, er det i Danmark lovligt at udføre på raske individer, der ikke kan give samtykke.

Integration i det danske samfund af børn med dårligt integrerede forældre opnås ikke ved at lade forældrenes kønsdiskriminerende normer vinde indpas i samfundet. Integration opnås kun ved med rank ryg at insistere på, at det her i Danmark ikke står til diskussion, at alle børn har de samme fundamentale rettigheder, og at de skal behandles ens uanset deres køn. Morten Frisch, læge, dr.med., ph.d., adj. professor i seksuel sundhedsepidemiologi