Pensionister i armod

Følgerne af den nu langvarige finanskrise har medført, at der i stigende grad bliver et kæmpegab mellem de rige og de fattige, der i høj grad har betalt prisen for en ustraffet og uhæmmet grådighed inden for især finanssektoren.

Danmark har fået en ny underklasse.

Folkepensionister, der aldrig nåede at få del i en arbejdsmarkedspension, en befolkningsgruppe der tælles i 100.000- vis i disse år.

En gruppe af disse folkepensionister har ved flid, sparsommelighed og afsavn formået at skaffe sig egen bolig, der måske er blevet gældfri ved folkepensionsalderens indtræden.

Denne gruppes økonomiske problem er i sig selv ikke folkepensionens størrelse, men det forhold, at ejendomsskatter, afgifter på varme, el og vand er fortsat stigende i et omfang som en folkepension slet ikke kan følge med i.

Ydermere er det næsten umuligt for disse folkepensionister at låne i friværdien af huset, der måske heller ikke kan sælges, på grund af adressen i et fortsat større og større arealmæssigt udkantsdanmark.

Hvis der er tale om et folkepensionistpar, kan de måske lige holde hovedet økonomisk oven vande, men i det øjeblik, en partner dør, kan tingene ikke længere hænge sammen.

Fortsat stigende udgifter til ejendomsskatter, vand, varme, el, forsikringer, licens m.m. er stort set de samme for et par som for en enlig pensionist.

Samfundet har efterladt dagens folkepensionister uden andel i en arbejdsmarkedspension økonomisk i stikken, her hjælper en ældrecheck ikke meget.

Et fattigdomsproblem, der vil vokse i de kommende år, tilsyneladende uden, at Folketingets flertal har øje herfor.