Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Pædagoguddannelsen må komme pædagogerne til hjælp

Pædagogstuderende kan afhjælpe udfordringen med for få pædagoger i daginstitutionerne. Fold sammen
Læs mere
Foto: Johan Gadegaard

Der er stor brug for bedre normeringer i de danske daginstitutioner, og samtidig viser undersøgelser, at pædagogstuderende bruger for lidt tid på uddannelsen. De to problemer giver tilsammen én løsning.

I de danske daginstitutioner er der mangel på personale. Pædagoger og forskere har længe påpeget dette problem. I den seneste måned har også forældrene meldt sig ind i kampen. Men i velfærdssamfundet kan man ikke omkostningsfrit tilføre et område flere penge. For der er også brug for ressourcer i sundhedsvæsnet, ældreplejen, osv. Hermed ikke sagt, at daginstitutionerne ikke bør tildeles mere personale. Men der må også tænkes i alternative løsninger.

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse med et årligt optag på omkring 5.000 studerende. Den seneste undersøgelse viser, at ca. 40 pct. af de studerende kun bruger omkring 25 timer ugentligt på uddannelsen. Der er således mindst 30.000 studietimer per årgang per uge på pædagoguddannelsen, som ikke effektueres. Timer, som kunne komme professionen og de studerendes læreprocesser til gode.

Med udgangspunkt i de bekymrende tal, må det kunne lade sig gøre at finde en løsning, hvor de studerende hjælper daginstitutionerne. Man kan fx forestille sig, at noget af de pædagogstuderendes tid ugentligt skemalægges til leg, musik og historiefortælling i børnehaven.

Den skitserede løsning vil også styrke uddannelsen. Hvis de studerende kontinuerligt er i berøring med praksis, etableres et afsæt for refleksioner i undervisningen. Her kan der trækkes på de store erfaringer, som pædagoguddannelsen har i forhold til at sammentænke de studerendes praktikperioder med undervisning.

Forslaget virker oplagt, men der er mange udfordringer. Pædagogerne kan ikke bare lukke store mængder af fremmede studerende ind i deres institutioner. Desuden må besøg af studerende organiseres på en måde, som ikke giver personalet mere arbejde og uro, end de har i forvejen. Der skal derfor findes løsninger, som tager udgangspunkt i den enkelte daginstitutions behov. Her må pædagoguddannelserne og daginstitutionerne udvikle modeller sammen, som ultimativt kan forbedre vilkårene for de yngste i vores samfund. Mikkel Snorre Wilms Boysen, lektor, ph.d.