Om at styre atomer

Til efteråret tager Rigshospitalet, som det andet hospital (Herlev/Gentofte er det første) Region Hovedstadens og Region Sjællands sundhedsplatform i brug, der samler oplysninger om patienten i én journal. Det skaber overblik og sikkerhed for både patienter og sundhedspersonale. Det er også dybt fornuftigt.

Læs mere
Fold sammen

Jeg vil gerne kvittere for rosen fra Peter Nedergaard, der i sit indlæg i Berlingske 3. april, »Atomiseringen i sygehusvæsenet« skriver positivt om den sundhedsfaglige indsats på Rigshospitalet. Og jeg glæder mig over, at det generelt er sjældent, at hospitalets højt specialiserede behandling møder kritik. Der, hvor vi har udfordringer, er, som Peter Nedergaard beskriver, i forhold til patientforløbenes sammenhæng og vores service og kommunikation.

Et hospital er en yderst kompleks organisation med adskillige systemer, der alle bidrager med dele af patientens forløb: Behandlingsprocedurer, logistik, afregning, dokumentation etc. På Rigshospitalet har den enkelte fagperson en dyb og specialiseret indsigt netop på sit felt, og af samme grund er behandling fordelt på mange hænder og enheder, der har fokus på at gøre det bedste for patienten inden for deres afgrænsede område. Helt generelt er fokus ikke på økonomien. Det skal styringen klare, uden at hospitalet har excellente værktøjer til netop dét.

Derfor har Peter Nedergaard en pointe i, at jo flere besøg, des mere finansiering. Og ja, patienter kan blive indkaldt til to forskellige undersøgelser på samme dag. Der findes givet mange flere eksempler.

Vi har initiativer undervejs for at rette op på ustyrligheden: En behandlingsansvarlig læge med tværgående ansvar for patientens forløb er aftalt og på vej – det er dybt fornuftigt.

Til efteråret tager Rigshospitalet, som det andet hospital (Herlev/Gentofte er det første) Region Hovedstadens og Region Sjællands sundhedsplatform i brug, der samler oplysninger om patienten i én journal. Det skaber overblik og sikkerhed for både patienter og sundhedspersonale. Det er også dybt fornuftigt.

Og vi arbejder med at standardisere programmer og patientforløb – og har mange andre initiativer for bedre sammenhængende patientforløb, service og kommunikation.

Det, vi ofte kommer til at diskutere, er ufornuften i vores tilrettelæggelse, fordi det netop drejer sig om den enkelte patients behandling, hvor det sjældent er sådan, at »onesizefits all«.

Derfor har hospitalerne også en opgave i at skabe rammer for dialog og tilbagemelding fra patienter, også om vores arbejdsgange og vores tilrettelæggelse. Tak til Peter Nedergaard for at understrege betydningen af det.