Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Nej, Rockwool Fonden vildleder ikke, CEPOS

Rockwool Fonden vildleder naturligvis ikke, CEPOS har overset vigtige pointer i vores kommunikation og analyse.

»Starthjælpen har en effekt på beskæftigelsen af flygtninge i de første år, de er i Danmark, men stort set ikke efter fem-seks år og slet ikke efter ni-ti år.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Bent K Rasmussen

Under overskriften »Rockwool Fonden vildleder i debatten om integrationsydelse«, har CEPOS en kommentar i Berlingske 3. december. Kommentaren adresserer beskæftigelseseffekten af integrationsydelsen, som analyseret i et studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. CEPOS pointerer, at studiet reelt finder en beskæftigelseseffekt af den lavere integrationsydelse – også på lang sigt. Og mener derfor, at vi burde havde understreget dette tydeligere i vores formidling af studiet.
Lad os benytte lejligheden til at slå fast, hvad studiet finder.

Kernen i studiet er en sammenligning af to grupper flygtninge. Den ene gruppe omhandler de flygtninge, som fik opholdstilladelse lige før, at starthjælpen blev indført. Den anden gruppe er flygtninge, som fik opholdstilladelse lige efter starthjælpens indførelse. Disse to grupper er i udgangspunktet helt identiske bortset fra, at den ene gruppe kunne få den højere kontanthjælp, og den anden kunne få den lavere starthjælp.

Studiet viser, at beskæftigelsen var markant højere for gruppen med starthjælp end for gruppen, der kunne få kontanthjælp i årene efter ankomsten til Danmark. Men denne effekt bliver mindre, som tiden går. Efter fem-seks år er effekten næsten væk, og den er helt væk efter ni-ti år. Altså er der ingen beskæftigelseseffekt af starthjælpen på længere sigt for den gruppe, som undersøgelsen fokuserer på. Det er, hvad vi har udtalt os om i vores formidling af studiet.

Men som CEPOS beskriver i deres kommentar, er der en løbende tilstrømning af flygtninge til Danmark, og dermed er der mange flygtninge, som kommer i arbejde i de første år i Danmark. Det betyder, at der kan være en effekt af starthjælpen på det overordnede beskæftigelsesniveau blandt alle flygtninge i Danmark på et givet tidspunkt.

Hvordan kan begge udlægninger være rigtige? CEPOS’ beskrivelse handler om de nye flygtninge, der løbende kommer til Danmark, og hvordan deres beskæftigelse er umiddelbart efter ankomsten. Altså andre grupper og en anden tidshorisont end i vores studie. Men vores udlægning er ikke vildledning. Det er fakta. Starthjælpen har en effekt på beskæftigelsen af flygtninge i de første år, de er i Danmark, men stort set ikke efter fem-seks år og slet ikke efter ni-ti år. Lars Højsgaard Andersen, seniorforsker, og Rasmus Landersø, seniorforsker, Rockwool Fondens Forskningsenhed