Natur-propaganda

Foto: CARINA HECKSCHER

Nu sker det igen. Det er årstiden, hvor stakkels uvidende unge mennesker på et call-center ringer rundt til sagesløse mennesker i det danske land og spreder løgne, som de er blevet oplært i at fremføre. Det påstås fra de helt blanke unge mennesker, at vores drikkevand er truet af sprøjtegift fra landbruget. Og at flere end tusind boringer er lukket på grund af sprøjtegifte.

Danmarks Naturfredningsforening er blevet advaret flere gange. I min egenskab af direktør for Bæredygtigt Landbrug, sagsøgte jeg daværende direktør i DN, René la Cour Sell, for at fremsætte udokumenterede påstande omkring lukning af 100 vandboringer om året på grund af pesticider. RlCS kunne ikke dokumentere sine påstande, men blev alligevel frifundet på grund af retten til ytringsfrihed. Det var kort tid efter »Muhammedstegningerne«.

Sandheden er en helt anden. Gang på gang har Miljøstyrelsen fremført, at der ikke er nogen risiko for grundvandet, ved regelret anvendelse af godkendte sprøjtemidler. Miljøstyrelsen er garant for, at der ikke godkendes midler, som udgør en risiko for drikkevandet.

Vi har i Danmark verdens reneste drikkevand. Det skyldes generationer af landmandsfamilier, der har passet på ved devisen: »Så lidt som muligt. Så meget som nødvendigt!« Det burde Danmarks Naturfredningsforening påskønne, i stedet for ved deres utilstedelige jagt på nye medlemmer, endnu en gang at gøre landbrugsfamilier til mål for en usmagelige propaganda.