Nationernes Europa

"Gud give, at England stemmer nej og dermed åbner for den genrejsning af det egentlige Europa, nationernes Europa."

Den kommende afstemning om Englands medlemskab af EU handler jo også om Danmark. Det EU, der med alle midler søger at holde England i unionen, er også ulykken for et Danmark, der siden 1972 er blevet reduceret til en uselvstændig provins i et Europa, der hader nationalstaterne i overensstemmelse med Jean Monnets og Romtraktatens sværmeriske og totalitære program om en europæisk union, der uden ophør gøres stadigt snævrere. Dette er jo, hvad vi har oplevet. Danmark er reduceret til en uselvstændig provins i et Stor-Europa, der år for år æder sig større og tykkere i de fhv. nationalstaters anliggender. Vi, der allerede i 1960erne protesterede mod Romtraktatens formål og som i 1972 søgte at holde Danmark ude af den europæiske elendighed, kan i dag, mange år senere, konstatere, at vi fik alt for megen ret. EU betegner Europas ødelæggelse. EU er de nationalstaters undergang, som bærer og hævder Europa. Gud give, at England stemmer nej og dermed åbner for den genrejsning af det egentlige Europa, nationernes Europa, som også Danmark er afhængig af.