Når virkeligheden udelukkes

Man skal turde udfordre sine ønskedrømme, men hos Hjarn Zernicow Borberg fremstår disse som blinde pletter, der udelukker virkeligheden, som fakta viser, den er. Og fakta er ikke en konstruktion, selvom man kan forholde sig forskelligt til dem.

Hjarn Zernicow Borberg ønsker sig her i avisen 13.07 mere indvandring og påstår, at denne bl.a. vil højne pleje og omsorg i Danmark i fremtiden. I den anledning retter han kritik mod de to økonomiske professorer fra Københavns Universitets kvalitative og kvantitative analyse, G.V. Mogensen og P.C. Matthiessens gennemarbejdede kronikker 4. og 5. juli. Hans egen kronik er til gengæld overfladisk og fyldt med statistik, altså kvantitative tal, der ikke angiver ret meget om, hvad der skjuler sig bag statistikken. Hvor ville det være forfriskende, hvis venstrefløjens migrant-begejstrede fortalere ville sætte sig ned og læse Koranen, og begynde med Medinaskrifterne, så de vidste, hvad det er, de ønsker sig. Det HZB ikke synes at kende til, er at Wissenschaftszentrum für Socialvorschung in Berlin har undersøgt europæiske muslimer i fem medlemslande for, hvor udbredt fundamentalistiske holdninger er blandt europæiske muslimer. Den viste, at 65 pct. af alle muslimer sætter religionens love over samfundets love, og det vil sige sharialoven, som bevirker, at muslimernes holdninger er vendt mod demokrati, frihed og ligestilling.

Hvordan dette vil indvirke på interessen for at berige samfundet, forsørge sig selv, tillade kvinder at arbejde etc. forholder HZB sig ikke til, primært fordi han ikke kender islams religiøse indhold. Han forholder sig heller ikke til, hvordan disse religiøst kulturelle forhold udmønter sig i foragt for verdslig lov, herunder Grundloven som afspejler sig i kriminalitets-statistikken, hvor ikke vestlig migranter er i overtal. Han forholder sig heller ikke til, at Beskæftigelsesministeriet i december 2015 kunne meddele, at 84 pct. af alle ægtepar på kontanthjælp er ikke-vestlige migranter, for slet ikke at tale om, hvad mere end 30 års erfaringer fortæller os om parallelsamfund og de fremkomne shariazoner. Hvor uvidende har man lov at være, når man stiller sig op som bedrevidende over for konkrete fakta? Man skal turde udfordre sine ønskedrømme, mens disse hos Borberg fremstår som blinde pletter, der udelukker virkeligheden, som fakta viser, den er. Og fakta er ikke en konstruktion, selvom man kan forholde sig forskelligt til dem.