Mere digitalisering

Vi har i dag masser af muligheder for at forbedre de kommunale services samtidigt med, at der kan spares penge. Midlet er øget digitalisering af den kommunale sagsbehandling. Det kræver blot at borgerne kan bruge mere selvbetjening, og det er jo nok den bedste service man kan få.

Med et stort pres på både statens, regionernes og kommunernes budgetter er det relevant at se på, hvordan serviceniveauet kan fastholdes og på mange måder forbedres samtidig med, at omkostningerne holdes i ro eller reduceres. Umiddelbart lyder det ambitiøst, men det kan rent faktisk lade sig gøre med øget digitalisering og selvbetjening.

Med digital selvbetjening slipper borgeren for turen til eksempelvis Borgerservice, og man kan håndtere tingene, når det passer bedst - hvilket for mange vil sige om aftenen.

Indføres digital selvbetjening i forhold til eksempelvis kommunernes serviceudbud, kan det samtidigt opleves som en stærk forbedring. Dette samtidig med, at kommunerne sparer penge.

I 2014 skal den næste fase af Digitaliseringsstyrelsens plan være implementeret i de danske kommuner, og her vil mange af dem have fokus på selvbetjeningsløsninger. En af disse løsninger omhandler anskaffelse og forlængelse af parkeringslicenser.

Her behøver borgerne ikke personligt at møde op hos Borgerservice i kommunen, men kan nemt bestille eller forny parkeringslicenser elektronisk via kommunens hjemmeside. I systemet bestiller borgeren selv sin parkeringslicens, og der sker automatisk verifikation af ansøgningen i folkeregisteret og motorregisteret. Dette letter arbejdsgangene i Borgerservice og frigiver de ansattes ressourcer til andre opgaver.