Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Marxismen blandt unge er smalsporet og naiv

Et retfærdigt samfund kan ikke konstrueres med marxistiske dogmer, skriver Sven Pauner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Shamil Zhumatov / Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Jeg har aldrig læst »Das Kapital« af Karl Marx, kun korte uddrag af værket, så derfor, når det gælder diskussion om den marxistiske teori, er jeg ude.

Men jeg er gammel (85) og har derfor oplevet, at de stater, der helligede sig Marx' teorier i styreform og samfundsindretning, blev diktatoriske og totalitære og henfaldt i armod og miljøsvineri.

De nye unge marxister, der tror på en marxistisk samfundsmodel, er sikkert intelligente mennesker, men de er samtidigt tåber, fordi de er smalsporede, kørende i en tunnel, hvor lyset for enden blot er overvågningssamfundet, hvor de selv måske kunne tænke sig at være ideologiens vogtere.

Et retfærdigt samfund kan ikke konstrueres med dogmer. Kun ved hjælp af demokrati, som det danske, kan retfærdighed tilstræbes. En forudsætning for et ordentligt demokrati er en oplyst befolkning.

Sven Pauner, Birkerød

Forbud?

Er det kun mig, der ikke fatter en sk..?

Tobak er kræftfremkaldende og kan forårsage kol med mere. Listen er lang og regningen til sundhedsvæsenet enorm.

Nu er det bevist, at alkohol kan forårsage brystkræft. Men at man godt kan drikke de af sundhedsstyrelsen anbefalede syv genstande for kvinder. Der er så også andre skadelige virkninger ved alkoholindtag.

Begge »varer« er let tilgængelige, fuldt lovligt ,og staten skovler penge ind på afgifterne.

Nu vil EU forbyde tatovørfarver, fordi der er mistanke  om, at de måske kan give allergi eller være kræftfremkaldende. Hvor er logikken i det?

Der står på cigaretpakkerne, at man kan dø af rygning. Så sæt et skilt på døren til tatovøren, at deres farver måske kan give allergi.

PS: jeg har haft brystkræft. Mit alkoholforbrug er cirka et halvt glas vin pr. måned.

PPS: jeg har allergi, har to gange været indlagt akut. Jeg har en tatovering. Og vil gerne have et par mere.

Elis Hansen, Bogense

Affaldssortering

Efteråret er over os, træer og plæner mister gradvis den smukke grønne farve. Til gengæld kastes der et grønt skær over en stor del af landet fra de tusindvis af grønne pvc-affaldscontainere, som ved diverse kommuners foranstaltninger er stillet op ved de fleste husholdninger med henblik på sortering af husholdningsaffaldet for opnåelse af minimering af CO2-udledningen ved genanvendelse af »råvarerne«. Ifølge det oplyste kan der være tale om op til ti forskellige grupper af affald og et dertil hørende antal plastcontainere.

Initiativet er beundringsværdigt. Blot er det mit håb, at kompetente forskere har regnet på klimabelastningen som følge af:

  • Produktionen af dieseldrevne specialkøretøjer til afhentning af forskellige typer affald.
  • Udledning af CO2 i forbindelse med driften af omtalte køretøjer.
  • Udledningen af CO2 i forbindelse med sortering og regenerering af forskellige materialer som for eksempel plast, pap og papir.
  • Udledning af CO2 i forbindelse med produktion af og vedligehold af pvc-containerne.
  • Udledning af CO2 i forbindelses med regenereringen.

Det er mit håb, at de kommunale anstrengelser med henblik på en reduktion af CO2-emissionen vil vise sig at være nyttige. Selv tror jeg dog mest på BTS-konceptet (Burn The Shit), hvor man brænder stort set usorteret affald og drager nytte af brændværdien blandt andet til opvarmning og herved sparer fossil energi fra andre kilder, uden at CO2-emissionen bliver forøget i forhold til emissionen ved en decentral behandling.

Men: På den anden side: Så er jeg en forbenet halvgammel dreng på knap 89.

Hans J. Blokmann, Kgs. Lyngby

Ligestilling eller magt?

Det Radikale Venstre ønsker indført kvoter for kvinder i virksomheders bestyrelser. Altså et princip om køn fremfor kvalifikationer. De har endnu ikke lagt sig fast på en konkret model, men forestiller sig en prøveperiode på fem år. Det lyder rigtig fornuftigt, men hvorfor ikke gribe i egen barm og prøve selv først? Den radikale folketingsgruppe består af ti kvinder og fire mænd. En oplagt skæv kønsfordeling, der kalder på en kvote for mænd. Det kunne være en prøveperiode på en eller to folketingssamlinger.

Hvis De Radikale ikke synes, det er en god idé, må jeg konkludere, at øvelsen med kvoter mere motiveres af ønsket om magt til kvinder end af ligestilling.

Thomas Ibsen, Søllerød

Retssikkerhed i skattesager

For tiden foregår der en debat om skattesagers behandling ved vore domstole. Det drejer sig om, at Skat ifølge debatten i Berlingske får medhold i ni ud af ti sager. Det fremgår, at formanden for Advokatsamfundets skatteudvalg, Christian Bachmann, under en konference om retssikkerhed på skatteområdet har foreslået at samle skattesagerne på få byretter, for at få »et skattefagligt miljø«.

Det fremgår ligeledes af debatten, at dommerforeningens formand Mikael Sjöberg mener, at der ikke er noget formål i at samle skattesager ved få byretter. Mikael Sjöberg udtaler blandt andet »Skattesager indeholder mange af de samme elementer som andre civile sager og drejer sig ofte lige så meget om bevisvurdering som egentlig skatteret. Såvel Skat som borgeren er repræsenteret ved advokater med speciale i skatteret, så ekspertisen er til stede i de to advokater.« Jeg tilslutter mig Sjöbergs synspunkt. Der er imidlertid et aber dabei.

Skat er som altovervejende hovedregel repræsenteret ved Kammeradvokaten. Her opstår problemet, fordi Kammeradvokaten ikke bare er en af to advokater med speciale i skatteret. Kammeradvokaten optræder for mange tillige i skikkelse af en autoritet. Jeg husker fra min tidlige tid som advokat, hvor jeg mødte i en skattesag i Østre Landsret. I sagen repræsenterede Kammeradvokaten Skat. I rettens tilkendegivelse, der fremkom under et retsmøde en uge efter domsforhandlingen, som det hed dengang, udtalte retsformanden følgende: Vi forstod, hvad der blev fremført fra sagsøgers side. Vi forstod derimod ikke alt, hvad Kammeradvokaten fremførte; men da Kammeradvokaten er specialist på området, giver vi medhold til Skat.

Min daværende chef og jeg måtte konstatere, at Kammeradvokaten, som repræsentant for Skat, ikke blot er advokat med speciale i skatteret. Kammeradvokaten anses også for en autoritet, der uden nærmere forklaring tages til indtægt som en del af den dømmende magt.

Torben Boas, Charlottenlund. 

Napoleon og EU

Marlene Wind skriver i Berlingske lørdag, at kejser Frans 2. i 1806 opløste romerriget, som Wind betegner som en stærk magt i Europa. Det er både rigtigt og forkert. Den egentlige årsag til opløsningen var Napoleon 1.s store indflydelse. Han havde set, at de mange tyske småstater ikke kunne blive enige om ret meget, og da Rhinforbundet tilsluttede sig Napoleon, annullerede han Romerriget, gjorde sin bror til konge af Napoli og blev til stor inspiration for den videre udvikling i Tyskland.

(Romerriget (Das heilige, Römische Reich deutscher Nation) opstår i februar 962, da pave Johannes 12., en levemand, kommer i vanskeligheder med sine naboer og beder den tyske konge Otto 1. om militær hjælp og til gengæld herfor tildeler denne titlen som kejser af Romerriget). Tyskland bestod af flere hundrede småstater, som ikke kunne blive enige om ret meget gennem den lange periode.

Det kan lede tanken hen på EU-samarbejdet, som også knager i fugerne med store immigrationsproblemer. Her befinder Polen og Ungarn sig i frontlinjen med et uløseligt problem. Selvom ingen går ind for udemokratiske løsninger, er det efter min mening beskæmmende, at EU ikke kan aflaste de baltiske stater, Polen og Ungarn med en fælles europæisk løsning. Hvis man ikke får disse problemer løst, kommer EU-landene i store problemer. Her kan polakkernes og Orbáns ageren i Ungarn lede tanken hen på Napoleon.

Jørgen Weinrich, Nyborg

Hyl fra venstre

Når Lizette Risgaard, formand for FH, taler om skatteværdi af fagforeningskontingent, er det lige så patetisk, som når sygeplejerskerne strejker over, at de kun har fået lønstigninger på deres tillæg.

Ved du hvad, der også er steget 12 procent på ti år, Lizette? Alt andet!

Hvis du ikke har andet på hjerte end akademisk vrøvl, som skal dække over grådighed, så ti stille. Jeg har ikke bemærket, at de røde fagforeninger har manglet indflydelse eller penge for nylig. Vi er stadig i lommen på jer, hvis vi er så letsindige at tage et arbejde i jeres monopoliserede sektorer. Og din løn ligger markant over en sygeplejerskes, selvom det er lang tid siden, at du har passet et arbejde. Altså et, hvor man laver noget.

Hans Jørgen Pedersen, Skovlunde