Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Martin Geertsen gjorde mig klogere - nu ved jeg, hvem jeg ikke skal stemme på

Foto: Martin Sylvest

Kære Martin Geertsen, interessant »valgreklame«, du har lavet, jeg kan sige, at den har givet mig afklaring. Jeg stemmer ikke på dig på onsdag, fordi jeg ønsker mig folketingspolitikere, der arbejder for hele landets positive udvikling. Det ønsker du tilsyneladende ikke, for dig er det kun København, der gælder. Når jeg kører rundt i landet, fx en tur over Lolland, synes jeg ikke, at det er København, der mangler noget. Jeg tænker faktisk modsat, at det er sørgeligt, at vi ikke i så lille et land evner at skabe gode muligheder for alle landsdele. Det er, hvad jeg ønsker og forventer, at Folketingets politikere tænker på og arbejder for, uanset partifarve. Fillippa Gottlieb, Allerød

Skat på beskattede penge

Forleden fik jeg en glædelig mail fra mit forsikringsselskab om, at jeg får udbetalt kr. 128 i bonus, hvilket er en procentdel af den indbetalte præmie. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at beløbet er skattepligtigt og oplyst til Skat. Præmien, jeg har betalt, er taget ud af allerede beskattede midler, men ikke desto mindre skal der igen svares skat. Med andre ord nærmer bekatningen af den udbetalte bonus sig 100 pct.! Er der en voksen til stede, som kan gribe ind? Niels Walløe, København K

Nu skal vi ikke skændes

Kære tidl. bankelev og oberstløjtnant Poul Erik Trangberg. Nu skal vi ikke skændes, men at beskylde »ekstrem-liberalisme« for eksistensen af Nets er at rette bager for smed. Det er ikke liberalt at skabe et statsmonopol. Det er ikke liberalt at tvangsdigitalisere Danmark. Det er ikke liberalt at finansiere velfærd og dækningsløse valgløfter med frasalg af statens aktiver. Det er ikke liberalt at gamle, hvide mænd gnubber skuldre i magtens inderkredse og tildeler hinanden exorbitante lønninger og bonusser for ingenting. Det er kvalmefremkaldende - i særdeleshed for personer af liberal observans. Kig i stedet på, hvem der rent faktisk gennemførte beslutningerne og du vil finde konservative, socialdemokrater og Venstre-folk. Og når du skriver, at de har svigtet i sagen »Nets«, så er vi enige. Hans Jørgen Pedersen, København Ø

Pas på signalerne

»Danmark har brug for et stærkt erhvervsliv«, hørte jeg nu til morgen en Venstre-mand sige. Ja, men kan det modsatte ikke også være korrekt? Altså, at et stærkt erhvervsliv har brug for et roligt arbejdsmarked, uden de store konflikter? Det er måske ikke kun på grund af et fredeligt, stabilt arbejdsmarked, det danske erhvervsliv bliver i Danmark, men jeg tror, det betyder noget. Det er muligt, at vores »brand« er blevet tyndslidt, men så har erhvervslivet i hvert fald en del af skylden! Begrebet »dansk erhvervsliv« betyder stadig noget i udlandet som f.eks. Kina.

»Pengene kommer et sted fra,« sagde en på TV mandag morgen. Og han sagde også, at Nets bonusordning, der betyder en bonus til chefen på over en milliard kroner, ødelagde meget for det danske erhvervsliv. Fordi der er ingen erhvervsleder, der er det værd. De skal passe på, hvilke signaler de sender til det danske arbejdsmarked. Der skal være et minimum af fairness, det har man glemt. Det er meget korrekt. Så nu er jeg næsten blevet sikker på, hvem jeg skal stemme på. Agnes Jørgensen, Lyngby

Frederiksens klimafjendtlige plan

Mette Frederiksens plan om øget arveafgift er klimafjendtlig, populistisk og kontraproduktiv: Klimafjendtlig, fordi planen motiverer til unødvendigt overforbrug, der øger CO2-udslippet. Populistisk, fordi provenuet er beskedent, og planen er drevet af misundelse. Kontraproduktiv, fordi inddrivelsen vanskeliggør generationsskifter og koster arbejdspladser. Ældre samfundsansvarlige medborgere (nogle har betalt op til 78 pct. i marginalskat af deres opsparing) foretrækker ansvarligt forbrug hos næste generation fremfor eget overforbrug motiveret af en urimelig arveafgift.

Mange vælgere ved ikke, at arveafgiftens provenu er beskedent og dertil samfundsøkonomisk kontraproduktivt, og at Sverige og Norge bl.a. derfor har afskaffet arveafgiften. Objektivt er planen om øget arveafgift derfor ren populisme. Arveafgiften er kontraproduktiv, fordi mange familieejede virksomheder ikke kan generationsskifte uden at sælge ud af produktionsapparatet. Sådanne salg indebærer nedlæggelse af arbejdspladser og tab af produktion.

Mette Frederiksens plan om øget arveafgift bør derfor erstattes af en erhvervsvenlig politik med optimale forhold for Danmarks produktive erhverv, der leverer forudsætningen for vores fælles velfærd. Det er afgørende, at vi 5. juni stemmer for at bevare vores fælles velfærd. Erik Bang Christensen, Holte

Børn er vores fremtid

Valgkampens gavebod er nu belejret af børnefamilierne, der sammen med BUPL og FOA vil have flere penge. Må jeg foreslå, at de sammen gør op, hvad der er behov for og så forhøjer egenbetalingen derudfra. Børn er vores fremtid, som man siger. Så det må være et godt sted at bruge sine egne penge. Svend E. Just, Fredensborg