Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Lars Villemoes’ egne ord: »Man havde ikke mod til at fastholde den kritiske linje over for Blekingegadebanden«

Journalist Lars Villemoes afdækkede Blekingegade-sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Kristian Sæderup

I et læserbrev skriver fhv. praktikant ved Information, Ole Damkjær, at Lars Villemoes ikke blev presset til ikke at skrive om Blekingegadebandesagen på Information, og at Lars Villemoes sagde op, fordi han ikke fik lov til at skrive retsreferaterne, men at han i øvrigt kunne skrive om sagen.

Lars Villemoes' afgang fra Information var imidlertid meget mere kompliceret end blot et spørgsmål om retsreferater. Jeg interviewede Lars Villemoes i 2007 til denne avis, og derfor har vi hans egen oplevelse af hændelsesforløbet.

Ifølge Lars Villemoes var der »en inderlig modvilje mod afdækningen i store dele af redaktionen, der havde fattet kærlighed til den ekstremt voldelige organisation PFLP … Oppositionen på redaktionen var mærkbar, og den blev styrket af, at det begyndte at vælte ind med læserbreve efter min første artikel.«

Lars Villemoes mødte også opposition uden for Informations kreds, hvor Det Fri Aktuelt førte an i en kampagne rettet mod hans journalistiske hæderlighed.

Villemoes fortæller: »Situationen blev stadigt mere usikker. Ved årsskiftet 1989/90 gik Lars Hedegaard og Peter Wivel af som chefredaktører og blev erstattet af journalist Lasse Ellegaard, der tidligere havde haft job på netop Det Fri Aktuelt. Efter at have krævet og fået trykt berigtigelser og truet med sagsanlæg mod Peter Kramer og Det Fri Aktuelt indgik Ellegaard alligevel på mine vegne, men uden overhovedet at orientere mig, et lunkent forlig i stedet for at stå fast på det hele.«

I artiklen, som Lars Villemoes fik til godkendelse, skriver jeg: »Lasse Ellegaards svigtende mod i mødet med Det Fri Aktuelt, den redaktionelle opposition og læsernes vrede viste sig nu ved, at Lars Villemoes blev sat af sagen og en ung praktikant blev sat til at følge retsmøderne mod bandens medlemmer.«

Lars Villemoes siger selv i mit interview med ham: »I mine øjne svigtede Ellegaard og avisen sin uafhængighed, og efterfølgende valgte avisen en tam linje, der harmonerede gnidningsfrit med forsvarernes holdninger. Man havde ikke mod til at fastholde den kritiske linje over for Blekingegadebanden, fordi man frygtede læsernes reaktion.« Bent Blüdnikow, journalist