Landbruget har påtaget sig et ansvar

Sikke da en svada, Mickey Gjerris og David Pedersen leverede i kronikken i Berlingske 10. november om moderne husdyrproduktion. Vidste man ikke bedre, kunne man tro, at det er i dansk landbrug, man finder hovedsynderne, når det gælder problemet med antibiotika-resistente bakterier. Det er langtfra tilfældet.

Landbruget har påtaget sig et ansvar. Derfor er Danmark blandt de lande i verden med det laveste antibiotikaforbrug til husdyr. Et forbrug, som vi har reduceret så meget, at EU-Kommissionen i dag fremhæver Danmark som foregangsland.

Ifølge Gjerris og Pedersen er en af årsagerne til, at medicinalindustrien ikke vil investere i nye antibiotika, at der hurtigt udvikles resistens. Det er en misforståelse. Antibiotika-anvendelse medfører resistens, men de fleste midler er på markedet i årtier.

De manglende investeringer skyldes en kombination af, at det bliver sværere at finde nye antibiotika, simpelthen fordi vi har fundet mange af dem, og at det er mere profitabelt at investere i medikamenter til behandling af livsstils-sygdomme. Hvis medicinal-industrien udvikler nye antibiotika, vil de blive underlagt restriktioner fra myndighederne netop for at bevare effekten. Det gør det økonomiske incitament mindre.

I øvrigt vil nye antibiotika med god effekt på infektioner hos mennesker med stor sikkerhed blive forbudt at bruge i husdyrproduktion. Det er allerede sket. En fremgangsmåde, som landbruget støtter.