Læserne mener: Løkke – overdrag magten til S og DF

»Jeg forstår, at det for et magtsøgende menneske er vanskeligt at give magten fra sig. Men den magt, som regeringen i øjeblikket besidder, er illusorisk.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Kære statsminister! Som (en lidt desillusioneret) liberal vælger må jeg se i øjnene, at vi lever i et samfund, hvor to store socialdemokratiske partier kæmper om indflydelsen og – på hver sin facon – magten. De søger opbakning hos vælgere, som grundlæggende har et andet syn på rimelighed og retfærdighed, end vi »borgerlige«. Deres fortolkning af begrebet »lige muligheder« er et helt andet end vores. Og deres vurdering af forholdet mellem »at levere« og »at modtage« står i skrigende kontrast til vores ditto.

Så slip tøjlerne og lad Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet komme til magten. Deres politik er stort set enslydende, og den seneste Gallup viser, at de alene næsten har tilstrækkelige mandater til at danne regering. Mon ikke enten SF eller Alternativet (eller begge) er villige til at bidrage med de få manglende stemmer?

Læs også: DF og Socialdemokratiets vælgere blåstempler Thulesens røde alliance

Jeg forstår, at det for et magtsøgende menneske er vanskeligt at give magten fra sig. Men den magt, som regeringen i øjeblikket besidder, er illusorisk. Stort set alle de tiltag, som regeringen har gjort – udover de, som er nødvendige for administrationen af landet – har mødt massiv modstand hos S og DF og derfor faldet til jorden. Det er pinligt at overvære.

Når VLAK-regeringen med DF som de facto rorgænger slipper roret, vil DF være tvunget til at tone rent flag. Jeg er overbevist om, at en S-DF baseret regering vil opleve det samme som Thorning-regeringen oplevede. De vil skulle levere »den nødvendige politik«, de vil opleve massive protester både fra deres vælgere og deres politiske bagland, og de vil blive mødt med velbegrundede påstande om løftebrud. Der vil naturligvis være en stagnation – eller tilbagegang – i bestræbelserne på at fremme væksten i Danmark. Men det er der jo i forvejen. Det par år – eller højst fire – overlever Danmark nok.