Læserne mener: Klimasikring med respekt for naturen

Svendborg dagen efter stormfloden torsdag 5 januar 2017. Foto: Kim Rune Fold sammen
Læs mere
Foto: Kim Rune

Stormen Urd og nu de seneste oversvømmelser sender endnu en gang beredskab, lokale myndigheder og grundejere på overarbejde. Siden stormen Bodil i 2013 har der været adskillige ubehagelige eksempler på kysterosion og oversvømmelse.

Enkelte steder i landet er der inden for de senere år etableret permanente løsninger på klimaudfordringerne, f.eks. i Lemvig og på Nordfyn. De gode eksempler er i høj grad præget af fælles visioner for fremtiden på tværs af interessegrupper, faglighed og politiske grupperinger.

Visioner, som bygger på et teknisk, men ikke mindst trænet blik for helheden og den rekreative værdi, kan skabe rum for relativt enkle, multifunktionelle anlæg. Til gavn for både den gode nattesøvn, mindre risiko for dyre reparationer og i tilgift chancen for at tænke herlighedsværdi, natur og rekreation sammen med klimasikring.

Nøglen til at komme i mål med flere gode klimasikringsanlæg ligger i en erkendelse af, at vi er i et paradigmeskift fra en adskillelse af menneske og natur til en erkendelse af, at vi er underlagt naturkræfterne og må arbejde sammen med dem.

Enkle løsninger, multifunktionalitet og et lidt ændret tankesæt giver os muligheder på hånden, som vi »bare« skal blive bedre til at gribe, når vi beskytter os mod naturkræfterne.

Eva Sara Rasmussen, landskabsarkitekt, MDL, Havrevænget 2, 4700 Næstved