Læserne mener: Giv vikingeskibene et værdigt museum

»Man kan også undre sig over, at bygningen allerede i 1997 på et tidpunkt, hvor den kun var 28 år gammel, kunne fredes.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Vikingeskibsmuseet Roskilde Wer

De mere end tusindårige Skuldelev-skibe trues ifølge Berlingske af ødelæggelse på grund af fugt fra indtrængende vand og af sollyset fra de store facadevinduer i den museumsbygning, hvor de siden 1969 har været udstillet.

Bygningen, som er tegnet af en af den moderne danske arkitekturs store ikoner, Erik Christian Sørensen, er tilmed behæftet med alvorlige fejl: Bygningen er støbt i beton af en så dårlig kvalitet, at den allerede smuldrer, og dens bærende konstruktioner er så svage, at det med stor sandsynlighed vil medføre en sammenstyrtning inden for en snes år.

Læs også: Vikingeskibsmuseet presses af forlænget fredning

På den baggrund og på grundlag af flere byggetekniske undersøgelser, bl.a. udført af Teknologisk Institut, har museets direktion og bestyrelse udtrykt ønske om, at museets bygninger enten rives ned eller helt ombygges. Men det ønske er ifølge Berlingske blevet totalt afvist af Det Særlige Bygningssyn, som er den øverste myndighed i spørgsmål om bygningsfredning, med den begrundelse, at museumsbygningen som følge af sin enestående arkitektoniske udformning har været fredet siden 1997.

Det Særlige Bygningssyn, hvis afgørelser som på enevældens tid tilsyneladede er inappelable og hvis medlemmer på nær to alle er arkitekter, må på daværende tidspunkt have været vidende om museumsbygningens dårlige tilstand, men måske netop derfor af hensyn til deres beundrede kollega antaget det som en hastesag. Man kan også undre sig over, at bygningen allerede i 1997 på et tidpunkt, hvor den kun var 28 år gammel, kunne fredes, når aldersgrænsen for, hvornår en bygning tidligst kan fredes, ifølge loven er 50 år.

Nu bliver Vikingeskibsmuseet aldrig til noget monument over den store arkitekt. Til gengæld kunne man håbe, at vikingeskibene med en ny museumsbygning ville få et værdigt opholdssted, som kan sikre deres eksistens i fremtiden.