Læserne mener: Forudfattet demokrati-forsker

Jørn Sønderholm, Aalborg Universistet. Skal forske i demokrati. Fold sammen
Læs mere
Foto: Privatfoto

Lektor Jørn Sønderholm citeres sådan på Aalborg Universitets hjemmeside om baggrunden for forskningsprojektet »Political equality and voting matters« i anledning af Det Frie Forskningsråds støtte på 4,95 millioner. kr.:

»Der er en antagelse i demokratiske lande om, at der i en retfærdig stat skal herske politisk lighed, og staten skal behandle alle borgere ens. Jeg mener imidlertid, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede.«

Det fremgår af Bent Winters samtaleartikel i Berlingske 15. juli, at lektoren, allerede før han er begyndt på projektet, mener, at begrænsning af stemmeretten, ulige vægtning af stemmerne, udnyttelse af påvirkningsmuligheder og mulighed for pression under valgene bør genindføres.

Den slags har historisk sikret privilegerede deres magt og fordele i strid med nutidige folkestyre- og menneskerettighedsbegreber. Danmarks første grundlov gav f.eks. kun stemmeret til en elite blandt embedsmænd, købmænd, håndværksmestre og jordejere. Først fra 1915 blev stemmeretten udstrakt til alle plus 25-årige, fra 1978 plus 18-årige.

Jeg håber, at Bent Winther følger op på emnet. Kan forskerens forudfattede holdninger og hans ignorance over for betydningen af andre valgafgørende forhold end vælgerens alder, uddannelse og indsigt, f.eks. fordeling af kandidater på valgkredse, valgets matematik, valgbarhedsreglerne, partiernes opstillingsordninger og mediernes påvirkningskraft forenes med kravene til god forskning?

Avisens læsere bør få indblik i, hvad der har overbevist forskningsrådet om det opsigtsvækkende projekts seriøsitet og videnskabelige tyngde.