Læserne mener: Danmark er en velfærds-forlystelsespark

Velfærdskarrusellen kører. Arkivfoto Fold sammen
Læs mere

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, udtalte for kort tid siden, at hun gerne ville indgå en forhåndsaftale med Dansk Folkeparti om at bruge yderligere 25 milliarder kr. (råderummet) på mere velfærd.

DF og S understreger igen og igen, at de hellere vil have mere velfærd end skattelettelser. Det må betyde, at de foretrækker, at det offentlige (de selv) får råderet over flest muligt af danskernes penge i velfærdens og fordelingspolitikkens navn.

Velfærd er overordnet set et sæt af ydelser og hjælpeforanstaltninger, som samfundet tilbyder borgerne, og jeg har ikke hørt nogen politiker være imod velfærd. Men velfærdsbegrebet skal udfordres meget mere. Hvad er det for et samfund, vi alle sammen ønsker os? De fleste af os er glade for vores velfærdsmodel – man dør ikke på gaden, og vi kommer på hospitalet, hvis vi er syge, alle børn i Danmark kommer i skole, og der er et sikkerhedsnet, hvis vi mister vores arbejde.

Men er vores velfærdsmodel ved at tage overhånd? I dag går politik i høj grad ud på at overbyde hinanden med velfærdsforslag. Hvad skal det enkelte individ snart sagt tage sig til og kæmpe for? Samfundet (politikerne) ønsker at regulere, tage sig af, bestemme og fordele alt.

For nylig har Enhedslisten spillet ud med et forslag om at åbne krisecentre for transkønnede og homoseksuelle. DF vil altid give flere penge til ældre. S vil kæmpe hårdt for at bekæmpe uligheden i samfundet. Alle vil gerne give penge til de syge, de arbejdsløse, de handicappede, børnene, de ældre. Danmark er et af verdens mest lige samfund, vi har en af verdens største offentlige sektorer, vi har fri og lige adgang til uddannelse. Danmark er en forlystelsespark med gratis muligheder. Kan politikerne blive ved med at ønske sig mere velfærd?