Læserbrev: Tak for at en uhyrlig skat afskaffes

»Resultatet blev, at skatteydere, som i tillid til gældende lovgivning prioriterede langsigtet opsparing fremfor øjeblikkeligt forbrug, fik konfiskeret ganske betydelige dele af deres pensionsopsparing.« Fold sammen
Læs mere

Efter vedtagelsen af finansloven for 2018 står det klart, at pensionsudligningsskatten ophæves fra årsskiftet. Denne urimelige ekstraskat blev i praksis indført som lovgivning med tilbagevirkende kraft. Noget som mig bekendt ikke er set i Danmark siden afslutningen af Anden Verdenskrig. I Danmark, som ellers gerne bryster sig af at være en retsstat!

Resultatet blev, at skatteydere, som i tillid til gældende lovgivning prioriterede langsigtet opsparing fremfor øjeblikkeligt forbrug, fik konfiskeret ganske betydelige dele af deres pensionsopsparing. (Læs for min skyld gerne: Fik beslaglagt betydelige pensionsmidler uden gyldigt retsgrundlag på tidspunktet for borgerens disponering).

Hvis en borger overtræder gældende skattelovgivning, udløser det selvfølgelig krav om tilbagebetaling af de unddragne beløb med renter samt eventuel påstand om straf. Dette bør naturligvis modsat være konsekvensen, når det er staten, der udviser en sådan adfærd. Det vil sige, at staten som minimum bør tilbagebetale de konfiskerede midler – selvfølgelig med tilskrivning af renter.

Alle partierne bag ophævelse af pensionsudligningsskatten fortjener under alle omstændigheder ros for endelig at rette op på dette uhyrlige overgreb. Men jeg tror dog med de kyniske briller på, at en politisk begrundelse nærmere skal søges i, at borgernes lyst til fremtidig pensionsopsparing nødig skulle svækkes mere, end den allerede er blevet.

I dette tilfælde tilfalder rosen særligt Liberal Alliance og Venstre, som jo ellers for tiden får mere end rigeligt på hattepulden fra alle sider. Så tak til jer – og godt nytår til alle læsere.