Lad olielandene tage sig af flygtninge

Det er så sandt, som det er sagt, når Thure Barsøe-Carnfeldt i Berlingske torsdag 6. juli skriver, at vi her i landet og i de andre kristne EU lande først og fremmest bør tage vare på vore egne trosfæller, når de flygter fra voldelige regimers og trosretningers overgreb ude i den store verden.

Lad dog de stenrige muslimske lande med alle deres oliemilliarder sørge for deres trosfæller, når de flygter fra de uendelige stridigheder inden for Islam. De kan passende fordele de henholdsvis sunni- og shiamuslimske tilhængere til de lande, der sympatiserer med den ene eller den anden fraktion. De flygter jo i bund og grund fra deres egne voldelige uoverensstemmelser, og hvorfor i alverden skal vi blandes ind i dem?

Hvorfor skal vi her i den vestlige, kristne verden dog bebyrdes med følgerne af anderledes troendes ufredelige og evigt kørende opgør med enorme udgifter for os til følge? Fyld dog de udstrakte, tomme områder i Mellemøstens sandørkener op med flygtningelejre. Finansiering burde ikke være noget problem for olielandene, og lad så deres egne trosfæller bo og hensygne der, til de måske, når uddannelsesniveauet dernede om mange år er blevet bedre, kan finde ud af tolerant at leve side om side med mennesker, der måske ikke deler deres egen opfattelse af den verden, vi alle lever i. Vi har fundet ud af det med demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed – deres rigide religion rummer ikke, ja, den nærmest forbyder, disse basale grundtanker, der jo uomtvisteligt fører frem til mere menneskelige levevilkår.

Ønsketanker? Ja, desværre, der er nok alt for mange penge på spil til, at dette scenario nogensinde kan blive til virkelighed.