Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kritik af jobcentre og a-kasser? Min oplevelse er det modsatte

Foto: Kim Rune

Ja, det er ubehageligt at gå ledig, men ikke pga. systemet. Så simpelt kan det siges. Og det bør det også, for har man fulgt dagpengedebatten de seneste år, er »systemet« – jobcentre og a-kasser – blevet skudt både det ene og det andet i skoene: Jobcentrene har aldrig ansat nogen – og står det til troende, er a-kassernes konsulenter at regne for kyniske konkurrencestatskrigere, hvis fornemste opgave er at chikanere de ledige.

Min oplevelse er den modsatte: I løbet af de seneste ugers lediggang er jeg blevet behandlet både godt og kompetent af »systemet«. Konsulenten på jobcentret har givet mig en sjældent hørt god peptalk, og a-kassens ditto har disket op med nogle ret snedige kneb til at optimere jobsøgningen.

Når jeg samtidig tænker på, at jeg får udbetalt omkring 9.000 skatteopkrævede kroner hver måned, og at modydelsen er at søge sølle to jobs om ugen, ja, så priser jeg mig lykkelig for, at jeg bor i Danmark.

Mit eneste problem med at gå ledig er, at der mangler struktur i hverdagen, og at mit akademikerselvværd lider et knæk, når folk spørger mig om, hvad jeg laver til daglig. Men som min elektrikerbror, som mellem studie og arbejde lægger 70 timer ugentligt, sagde: »Get over it«. Rådet er hermed videregivet. Simon Dorph Nørgaard, Frederiksberg

Bemand indgang ved Glyptoteket

»Massive trængselsproblemer hver sommer foran Tivolis hovedindgang,« var et af Tivoli-direktørs Lars Liebsts argumenter, da han præsenterede forslaget til en grøn »bypark« på Vesterbrogade.

Start med at bemande Tivoli-indgangen ved Glyptoteket - som før i tiden - i denne bydel ligger adskillige hoteller, og flere er på vej. Turisterne går forgæves og henvises til hovedindgangen og indgangen ved Hovedbanen. Desuden ynder Tivoligæsterne at blokere parkeringspladserne i dette kvarter. (Til stor gene for kvarterets beboere) . Glyptoteksindgangen kan i stort omfang aflaste adgangen til Tivoli. Så vent med den nye »bypark«. København har allerede mange smukke anlæg, parker og haver. Merete Holdt, København V

Hovedstadens parkeringspolitik

På trods af, at en samlet kommunalbestyrelse på Frederiksberg har besluttet at justere bilparkeringsreglerne, er der fortsat behov for forandring. For parkeringsforligspartierne uden SF, tager nemlig ikke fat om nældens rod, som består i, at de fortsat tilladte to timers gratis parkering vil fastholde Frederiksberg som hele hovedstadens gratis bilparkeringsplads.

Gennem adskillige år har SF på Frederiksberg Rådhus problematiseret denne status. Vi har flere gange, og så sent som i maj, foreslået afskaffelse af to timers gratis parkering, og jeg har et utal af gange i kommunalbestyrelsen kritiseret, at der har været ført en politik, der dagligt har medført, at en anselig mængde udefrakommende bilister uden beboerlicens har omgået betalingskravet ved at stille på skiven. SFs pres har dog båret så meget frugt, at bilparkeringen nu digitaliseres fuldstændig. Netop dette greb vil medføre, at det ikke længere vil være muligt fx at lade sin bil holde gratis samme sted hele dagen på Frederiksberg, ved bare at stille på P-skiven tre gange. At denne lavthængende frugt har taget så lang tid at plukke, fortæller noget om, hvor meget de borgerlige på rådhuset holder af at bruge byrummet til bilparkering.

Vi må og skal have endnu mere bilparkering under jorden, og frigøre plads på overfladen til cykelparkeringer og grønne rekreative byrum til gavn for livet og biodiversiteten i vores by. Den samlede hovedstad er ikke tjent med, at de to centrale kommuner trækker i hver sin retning på dette område. For det bør være et fælles mål at få flere til at benytte kollektiv trafik, cykle og gå, for derved at få færre biler og mindre luftforurening i byen. Balder Mørk Andersen, rådmand for SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Nej til S

Før valget udsendte Lars Løkke Rasmussen (V) en bog, hvor han gav udtryk for, at det ville være ideelt, om S og V dannede regering med Lars Løkke som statsminister. Denne konstellation prøvede man i 1970erne, og den holdt kun i 13 måneder. Total fiasko.

Som valgflæsk lovede stort set alle partier en åben gavebod, og lykkes det Mette Frederiksen at få samlet en regering, bliver det meget dyrt at være dansker. Den regering vil simpelthen påbegynde en udplyndring af alle arbejdsduelige for at give til udefrakommende, der ikke bidrager med noget som helst. Og vi risikerer, at virksomheder må flygte ud af landet for at kunne overleve.

Derfor et godt råd til Lars Løkke: Hold dig langt væk fra at danne regering med S, hvis du vil bevare den sidste rest af troværdighed. Du bør i stedet få samlet hele den borgerlige fløj, så vi kan bevare et Danmark, der hænger sammen, både økonomisk og kulturelt. Sven Christophersen, Værløse