Kristendom og danskhed

Læs mere
Fold sammen

Geeti Amiri beklager sig 10. april over, at flere debattører i den seneste tid har haft behov for at fortælle, at kristendommen er bedre end islam. Men hvordan man end vender og drejer det, er kristendommen en væsentlig årsag til, at Danmark i dag er et demokrati, mens Mellemøsten og andre muslimske stater er præget af diktaturer og religiøs despoti.

Amiri synes at have et ønske om at omdefinere danskheden fra en historisk og på traditioner hvilende symbiose mellem folk og nation til en slags – måske amerikansk inspireret - forfatningspatriotisme, hvor det, vi står sammen om, er demokratiet og individets rettigheder.

Danskheden er imidlertid ikke en politisk konstrueret størrelse, som man kan omforme fra en auditoriebænk på statskundskabsstudiet.

Alt kan ikke handle om, hvordan vi som danskere skal agere for at skabe plads og rum til, at indvandrere og efterkommere skal føle sig bedre tilpas i det danske samfund. Det er nok muligt, at der er indvandrere med baggrund i muslimske lande som f.eks. Amiri, der føler sig utilpas ved, at danske politikere taler om kristendommen, men det er nu engang den religion, der har formet Danmark og danskheden.

Amiri skriver, at Danmark har udviklet sig til det, det er i dag, fordi der er givet plads til »refleksion, kritik og udvikling«, men Amiri overser, at det netop er kristendommen, der er forudsætningen herfor. Kristendommen opfordrer netop til refleksion, kritik og udvikling, mens islam rammer individet inde i Koranen og i stedet for refleksion og kritik opfordrer til efterplapren og i stedet for udvikling opfordrer til at efterligne islams profet.

Derfor kan man ikke tage kristendommen ud af ligningen og derfor skulle Geeti Amiri nok have lyttet lidt bedre efter i sin kristendomsundervisning og haft blik for, at det, hun lærte om, ikke bare var den danske »statsreligion«, som hun kalder det, men selve grundlaget for, hvorfor Danmark og den vestlige verden ser ud som den gør, mens den muslimske verden er præget af armod, ufred og religiøs ekstremisme.

Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat & regionsrådsmedlem