Kommuner truer diabetesbehandlingen

Foto: Morten Germund

Flere og flere kommuner, senest København, begrænser diabetespatienters adgang til de rette hjælpemidler. Hjælpemidler er for eksempel de apparater, diabetespatienten bruger til at måle sit blodsukker med, og de kanyler, der bruges til at tage insulin med. Københavnere med diabetes har således i dag som eksempel kun adgang til én slags penkanyle, hvilket ikke tager højde for den enkeltes behov.

Begrænsningerne er udtryk for en kortsigtet sparepolitik, der kan have alvorlige konsekvenser, for uden adgang til de rette hjælpemidler, bliver det sværere for den enkelte at styre sit blodsukker. Hvis diabetikere ikke har styr på blodsukkeret, øger det risikoen for følgesygdomme som for eksempel blodpropper, blindhed, nyresvigt og amputationer.

Derfor er den nye administrative praksis farlig for den samlede diabetesbehandling i Danmark og gør urimelig forskel på diabetikere fra kommune til kommune.

Samtidig risikerer kommunerne at bidrage til den sociale ulighed i sundhed, fordi kommunernes »take it or leave it«-politik svigter dem, der hverken har ressourcer til at kæmpe for de nødvendige hjælpemidler eller penge til at betale selv.

Ønsker vi det? Nej. Kommunernes ageren står i skarp kontrast til den nye diabeteshandlingsplan, som sundhedsministeren og et bredt flertal i Folketinget har igangsat: Nemlig at gøre op med den forskel i støtte og behandling, der desværre eksisterer. Det må aldrig være ens postnummer, der afgør, hvilken behandling, den enkelte får tilbudt, har sundhedsministeren fastslået. Vi er helt enige.