Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kassedamen skal nu være med til at betale til de ikke-arbejdende på kontanthjælp eller integrationsydelse

I stedet for at lade kassedamen betale til de ikke-arbejdende på kontanthjælp eller integrationsydelse, bør regeringen læse Berlingskes nuancering fra 2. september, hvor det fastslås, at det er i bunden af indkomstskalaen, at den største indkomststigning er sket i de senere år, skriver Suzanne Ekelund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Axel Sch¸tt

Forventeligt løftebrud

Den nye regering er allerede begyndt at dele penge ud. Kassedamen skal nu være med til at betale til de ikke-arbejdende på kontanthjælp eller integrationsydelse. Man ihukommer citater af Margaret Thatcher: »Socialist governments traditionally do make a financial mess. They always run out of other people's money« fra et interview i 1976 og »Pennies don't fall from heaven. They have to be earned on earth« fra 1979.

Regeringen skulle læse Berlingskes nuancering fra 2. september, hvor det fastslås, at det er i bunden af indkomstskalaen, at den største indkomststigning er sket i de senere år. Når adskillige erhverv taler om mangel på uuddannet eller lavt-uddannet arbejdskraft, bør vi give folk et incitament for at arbejde og tjene deres egne penge samt være forbilleder for deres børn.

Suzanne Ekelund, Rødovre

Tak til Radio24syv

Otte års taleradio slutter snart. Radio24syv har gjort det godt. Kanalen er en del af et oplysningsprojekt, hvor alle mennesker har ret til at få viden, information og blive oplyst, så vi hver især frit kan træffe de valg og beslutninger, som er bedst for den enkelte. Et oplysningsprojekt der også omfatter kritisk oplysning om magthaverne og deres magtudøvelse.

Radio24syv er en del af den fjerde statsmagt sammen med andre seriøse medier. Men det enkelte menneske lever ikke isoleret og alene, vi indgår i mange forskellige fællesskaber, og gode relationer mellem individerne har stor betydning for et fællesskab. Her tilbyder

taleradioen noget afgørende nyt.

Samtaleradio er en mere passende betegnelse for Radio24syv, som har givet plads til mange gode samtaler. Nogle gange helt almindelige dagligdags samtaler, andre gange mere dybsindige og indsigtsfulde samtaler, men samtaler er vigtige uanset deres karakter. Dårlige

samtaler eller mangel på samtaler skaber dårlige relationer og er kilde til mange konflikter. En god samtale skaber forståelse og indsigt, den er en betydningsfuld relation mellem mennesker, omtrent lige så vigtigt et fænomen som oplysning er for det enkelte individ.

Radio24syv har formidlet mange gode samtaler, eksempelvis i programmerne Romerriget, Nattevagten, Stram Diskurs og mange andre gode programmer. Jeg føler mig beriget og med dette debatindlæg vil jeg bare sige tak til Radio24syv for dens gode udsendelser, hvor man har givet plads til både oplysning og samtale.

Klaus Ankerstjerne Eriksen, Vissenbjerg

GDPR-tidsspilde

EU står for mange gode beslutninger og tiltag, men ikke alt er lige gennemtænkt. F.eks. kan man udregne, at der i EU dagligt spildes ca. 350.000 arbejdstimer på at klikke på »Jeg accepterer cookies«. Hvis man antager, at 250 mio. EU-borgere dagligt klikker på fem hjemmesider, og at hvert klik tager et sekund, så fremkommer dette tal.

Peter Gotfredsen, Gentofte

Hvad er bedst for Danmark?

Seniorkonsulent Peter L. Vesterdorf (PLV) argumenterer i en kronik i Berlingske 4. september for, at »når man har boet i Danmark længe nok, bør man automatisk få ret til permanent ophold«. PLV mener, at dette også bør gælde for udlændinge, der ikke lever op til de krav, der stilles for at kunne blive dansk statsborger. Jeg vil på det kraftigste advare mod dette forslag.

Kernen i det såkaldte »paradigmeskift« er, at princippet om midlertidighed skal være udgangspunktet for dansk indvandringspolitik. Det styrende skal være det fuldstændig rimelige og ansvarlige princip om, at flygtninge kun skal hjælpes i Danmark midlertidigt. De skal hjem igen, så snart det kan lade sig gøre. Paradigmeskiftet er således først og fremmest en egentlig hjemsendelsespolitik.

Hvis ikke vi har en aktiv og effektiv hjemsendelsespolitik, hvor flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark forlader landet igen, så vil den muslimske andel af befolkningen blot blive større og større. Det er grundigt dokumenteret af bl.a. analyseinstituttet PEW Research. Det vil entydigt være en skidt udvikling for Danmark. Nogen kan måske ikke lide, at jeg siger det så firkantet og direkte, men det er nu engang sådan, det hænger sammen. PLVs forslag underminerer fuldstændig princippet om midlertidighed.

Og her er vi netop tilbage ved det helt afgørende spørgsmål, som jeg mener, må og skal være det bærende for enhver dansk politiker: Hvad er bedst for Danmark? Jeg mener, at det helt ubetinget er bedst for Danmark, at vi har regler, der gør, at dansk statsborgerskab kun gives til dem, der har vist, at de vil Danmark. At de kan vores sprog, kender vores historie, vores kultur og værdier. Dansk statsborgerskab er ikke en ret, som udlændinge uden videre har krav på. Det er et privilegium. En gave, vi som samfund kan vælge at give. Den tankegang vil PLV reelt gøre op med. Det kan jeg kun advare imod.

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti