Kære Søren Pind

Denne gang automat-reagerer du helt ud på kanten af den offentlige menings intellekt.

Vi er vant til, at du har skarpe meninger og at du ikke holder dig tilbage for også at udtrykke dem… skal vi sige »skarpt«. Og holder af dig for netop det.

Men denne gang automat-reagerer du helt ud på kanten af den offentlige menings intellekt – dvs. mildest talt ikke gennemtænkt. Kronprinsens Storebæltsoverfart var usmart – og han bør i høj grad undskylde – bl.a. af følgende årsager:

1. Hvis vi antager, at Storebæltsbroen var lukket af en årsag – ikke for sjov – må vi også antage, at det var farligt at færdes på broen.

2. Idet vi samtidig antager, at Kongehuset – for os royalister - er et nationalt klenodie, vi bør værne om, bør de da i det mindste også værne om sig selv. Og Kronprinsen burde ikke være kørt over broen og have bragt sig selv i fare.

3. Antager vi yderligere, at Kongehuset er rollemodel, har Kronprinsen dermed også fortalt, at vi ikke behøver at rette os efter myndighedernes anvisninger.

4. Idet Kongehusets legitimitet alene beror på befolkningens opbakning, var det eklatant dumt at spille hasard med »den offentlige mening«, som troligt holdt i lange køer og ventede på, at faren blev afblæst.

5. Hvis det var gået galt – og vi stadig antager, at det var farligt at bevæge sig ud på broen – ville Kronprinsens udflugt have kunnet bringe andre i fare. Både under overfarten for PET-medarbejdernes vedkommende og under en evt. redningsaktion.

Punkt 5 er det allervigtigste – helt utilgiveligt - selv for en ældre royalist som jeg: Selv om Kongehuset er »ophøjet«, skal de ALDRIG spille hasard med deres undersåtters liv og helbred. Og samtidig den vægtigste – men ikke eneste – grund til, at Kronprinsen i høj grad bør sige undskyld. Og mene det – ikke bare som den ordfattige pressemeddelelse, der kom fra Kongehuset.

Så min mening er – i modsætning til din – at Kronprinsen ud fra alle synspunkter har båret sig ufatteligt dumt ad ved at udvise en til dumhed grænsende arrogance. Og den slags bør alle – også de kongelige – undskylde.