Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

K og SF: Den polske regerings kvælertag på retsstaten har måske en udløbsdato

»Vi appellerer til, at Danmark og andre EU-medlemslande bringer Polen og Ungarn for den Europæiske Domstol,« skriver  Katarina Ammitzbøll og Rasmus Nordqvist. Her demonstrerer polakker foran landets højesteret for at støtte dommer Igor Tuleya.    Fold sammen
Læs mere
Foto: Janek Skarzynski / AFP / Ritzau Scanpix

I december 2020 talte vi med dommer Igor Tuleya fra Polen, der netop havde fået frataget sin immunitet som dommer. Ligesom den polske regering har gjort mod flere dommere det seneste år. Det såkaldte »disciplinærkammer« under Polens højesteret fjernede Tuleyas immunitet bag lukkede døre for de mange interesserede, som følger og kæmper for at bremse den demokratiske tilbagegang i Polen. Selv danske diplomater blev forment adgang. Midt i påskeugen fik Tuleya så at vide, at statsanklageren har anmodet om tilladelse til at arrestere ham. Tuleyas advokat har fået afslag på indsigt i bevisførelsen i sagen.

Tuleya er ikke et engangstilfælde. Hele retssystemet og sikring af borgernes rettigheder kan snart være ved at bukke under, fordi statsanklageren har anmodet disciplinærkammeret om at fratage en række af de oprindelige, legitime højesteretsdommeres immunitet på grund af deres modstand mod regeringens »reformer«.

Ved brug af vedtagelsen om krav om overholdelse af EUs retsstatsprincip »Rule of Law« af EUs parlament i december sidste år og aktivt engagement med EU-domstolen, er der måske alligevel håb for de polske dommere. 27. marts udløb nemlig Polens deadline for at suspendere det ulovlige disciplinærkammer. Det betyder, at sagen kan tages op af den Europæiske Domstol med henblik på at igangsætte økonomiske sanktioner. Det samme er midt i april tilfældet for Ungarn, der ikke har annulleret den NGO-lov, som domstolen ligeledes har fundet traktatstridig, og som er med til at stramme grebet om landets demokrati- og rettighedsforkæmpere. Jo mere aktivt medlemsstaterne bakker op om og opfordrer Kommissionen til dette, jo mere sandsynligt er det, at det sker indenfor en overskuelig fremtid.

Samtidig kan medlemsstaterne selv tage sager op og engagere sig endnu mere aktivt. Vi appellerer til, at Danmark og andre EU-medlemslande bringer Polen og Ungarn for den Europæiske Domstol. Det hollandske parlament har allerede vedtaget en resolution, der opfordrer deres regering til at mobilisere andre medlemslande med det formål.

Katarina Ammitzbøll, MF Det Konservative Folkeparti og Rasmus Nordqvist, MF Socialistisk Folkeparti, Europaudvalget