Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Jo, Eva Selsing, Trump udgør en demokratisk fare

»Demokrati starter hos det enkelte individ. Og hvis alle er blændet af et had og en mistro til dem, man er uenig med, så bliver debatten grov og unuanceret - eller den udebliver helt,« skriver Peter Bøgelund. Fold sammen
Læs mere
Foto: Carlos Barria / Ritzau Scanpix

Eva Selsing skriver i Berlingske 16. november, at det ikke er Trump, som udgør en demokratisk fare, men derimod venstreorienterede og bedsteborgerlige samt medierne, som har forfulgt Trump fra dag et.

Jeg er enig i, at der har været en meget skævvredet mediedækning af Trump. Men jeg mener, at dette er et symptom på, at vi i Trump har haft en præsident, som har fremprovokeret de værste menneskelige sider i os alle. Han har misbrugt sin magtposition til at underminere embedet og de demokratiske institutioners troværdighed ved at legitimere brugen af løgne og udokumenterede påstande - godt hjulpet på vej af konspirationsteoretikere.

Demokrati starter hos det enkelte individ. Og hvis alle er blændet af et had og en mistro til dem, man er uenig med, så bliver debatten grov og unuanceret - eller den udebliver helt.

Jeg har amerikanske venner i USA, som ikke har kunnet føre en almindelig middagssamtale med familiemedlemmer eller kolleger på jobbet i fire år - udelukkende pga. Trump. Hvis det ikke er ødelæggende for demokratiet, så ved jeg ikke, hvad er.

Jeg håber, at Biden kan dæmpe den hadefulde og konfliktskabende retorik på begge politiske fløje, som kan ende med at dræbe demokratiet.

Peter Bøgelund, Dragør

Er Danmark stadig en retsstat?

Det er nu omtrent to uger siden, at statsminister Mette Frederiksen annoncerede regeringens beslutning - og senere ordre - om, at alle mink i Danmark øjeblikkeligt skulle slås ned af hensyn til folkesundheden. Efterfølgende har det som bekendt vist sig, at en del af ordren var uden lovhjemmel, nemlig ordren om at slå raske besætninger uden for de såkaldte sikkerhedszoner ned. Det er også kommet frem, at en væsentlig del af den sundhedsfaglige begrundelse, »cluster 5«-mutationen, ifølge Kåre Mølbak havde fået for stor vægt i begrundelsen for indgrebet, og efter andre eksperters vurdering heller ikke gav anledning til så stor bekymring.

Problemet var snarere et meget stort antal mink i Danmark, som kunne være til stor smittefare for mennesker. Dette problem har dog været til stede i lang tid, og kunne derfor være løst gennem et langt mindre voldsomt indgreb og i samarbejde med branchen og andre eksperter. Det er åbenbart, at den meget pludselige beslutning om at udrydde minkene har haft meget store menneskelige og økonomiske omkostninger for erhvervet.

Af pressen fremgår det, at udryddelsen af minkene stadig er i gang, selvom der endnu ikke er etableret den manglende lovhjemmel. Politi og forsvar angives at medvirke ved udryddelsen, men kan det passe, at de to instanser, som vi borgere bør kunne have ubetinget tillid til, medvirker til ulovlig udryddelse af mink?

Jeg er både dybt chokeret og vred over at være vidne til en de facto udslettelse af et helt erhverv i Danmark med tilsidesættelse af almindelige retsprincipper og med en tynd sundhedsfaglig begrundelse. Hvor lidt det end hjælper, vil jeg gerne udtrykke min udelte sympati og medfølelse med alle med direkte og indirekte tilknytning til minkerhvervet.

Elsebeth Rygner, Hellerup

Frederik V

Katrine Dirkinck-Holmfeldts forklaring, om at det var en happening at smide busten af Frederik V i havnen, er det mest barnlige, jeg længe har hørt. Hun og nogle studerende har simpelthen stjålet busten og derefter smidt den i vandet.

Det er tyveri og dermed strafbart. Akademiets direktør må derfor politianmelde tyveriet og yderligere alle de medvirkende fra Akademiet, hvor man jo ikke kan have personer, som stjæler inventaret.

Christian Kjellerup Hansen, Frederiksværk

Ignorantia juris semper nocet

Sagt på alm. dansk: Ukendskab til juraen skader altid. Man kan også sige det på en anden måde: Ukendskab til loven diskulperer ikke, dvs. man kan ikke undskylde sig med, at »det vidste vi da ikke«.

Og så kan der henvises til Jyske lov af 1683, hvor visse paragraffer stadig er gældende, herunder:

3-19-2: End giver Husbond sin Tjener, eller anden, Fuldmagt på sine Vegne at forrette noget, da bør Husbonden selv at svare til hvad derudj forseis ad den, som hand Fuldmagt givet haver, og af hannem igien søge Opretning.

I nutidens sprog betyder det, at arbejdsgiveren er erstatningsansvarlig, selv om han intet havde med skaden at gøre. Arbejdsgiverens ansvar for de ansatte er objektivt, og arbejdsgiveren kommer til at betale.

Husk lige dette Mette og Mogens m.fl.

Ida Dinesen, Hellerup