Jeg undrer mig

Den pålagte id-kontrol vil sinke de rejsende og gå ud over de sejl-/køreplaner, som er fastsat, og vil givetvis påføre dem et økonomisk tab pga. faldende antal brugere. At de samtidig skal bekoste den fysiske kontrol er fuldstændig urimeligt. Der er kun én til at betale denne regning , og det er den normale rejsende, som bare gerne vil på arbejde, på ferie, på shoppetur eller besøge sin familie.

Læs mere
Fold sammen

Hvordan kan det være, at Sverige bare kan bestemme, at danskerne skal indføre grænsekontrol – uden at ville betale for denne?

Jeg har svært ved at se det rimelige i, at en fremmed stat bare kan bestemme ting, som så skal effektueres af andre stater – vel at mærke på disse andre staters egen regning, hvis de da ikke bare lader regningen gå videre til private selskaber og dermed de danske borgere, som benytter disse selskaber. Hvordan kan det være, at den svenske stat kan pålægge danske trafikudbydere bødestraf, hvis de ikke foretager identitetskontrol efter den svenske stats ønsker?

Jeg er så naiv at tro, at det kun er den danske stat (flertallet i det siddende folketing), som kan udforme love, som betyder, at der skal udskrives bøder i Danmark. Hvordan kan det være, at den danske stat bare finder sig i dette?

Det er beskæmmende, at vi intet har hørt fra den siddende regering om denne problemstilling. Den synes åbenbart, at det er ok, at lade regningen gå videre til det private erhvervsliv, som de jo ellers så gerne vil give bedre forhold. Hvordan kan regeringen tro, at den kan gøre tilsvarende over for Tyskland?

Det skulle undre mig meget, hvis den tyske kansler vil finde sig i, at vi gør det samme ved den dansk-tyske grænse. Hvorfor skal trafikudbyderne betale regningen for den migrant-situation vi samlet står over for i Europa?

De private trafikudbydere skal levere den service at transportere folk fra A til B. At det indbefatter at krydse en grænse, kan jeg ikke se, skal være deres problem. Den pålagte kontrol vil sinke de rejsende og gå ud over de sejl-/køreplaner, som er fastsat, og vil givetvis påføre dem et økonomisk tab pga. faldende antal brugere. At de samtidig skal bekoste den fysiske kontrol er fuldstændig urimeligt.

Der er kun én til at betale denne regning , og det er den normale rejsende, som bare gerne vil på arbejde, på ferie, på shoppetur eller besøge sin familie. Det kunne være rigtig rart, hvis der kunne komme en officiel udmeldelse fra den danske regering om ovenstående.