Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Hvorfor skal danskerne bruge så mange penge for at reducere landets minimale CO2-udledning?

Så længe USA, Kina, Rusland og Indien m.fl. står for den væsentligste del af udledningen i verden, er vores bidrag med eller uden 70 pct. reduktion helt uden betydning i den sammenhæng, mener Claus jeppesen. Her ses smog i New Delhi. Fold sammen
Læs mere
Foto: ROBERTO SCHMIDT

CO2-regning

Et bredt flertal i Folketinget går ind for, at Danmark skal reducere C02-udledningen med 70 pct. i 2030, og de forskellige udmeldinger har efterhånden nået hysteriske højder. Dansk Energi har beregnet, at regningen herfor vil beløbe sig til omkring 30 mia. kr., og at finansieringen kun fremskaffes ved at hæve bundskatten markant.

Og hvad får vi så for de 30 mia.?

Danmark udleder i dag 0,1 pct. af verdens C02, hvilket på det nærmeste ikke er måleligt. Og nu vil politikerne til overflod reducere denne ikke-målelige udledning med 70 pct.

C02-udledningen kender som bekendt ingen grænser, og så længe USA, Kina, Rusland og Indien m.fl. står for den væsentligste del af udledningen i verden, er vores bidrag med eller uden 70 pct. reduktion helt uden betydning i den sammenhæng. En enkelt mindre skovbrand i verden udleder i øvrigt lige så meget C02, som Danmark gør på et helt år.

Til gengæld kan Danmark, som er et af de højest beskattede samfund, se frem til at blive tynget af skatter og afgifter på yderligere omkring 30 mia. kr.

Jeg efterlyser stærkt en voksen realistisk person, der kan sætte tingene i rette perspektiv, og bringe C02-hysteriet til ophør.

Claus Jeppesen, Hørsholm

Beboerparkering i København

Københavns Kommunes vise fædre og mødre har vedtaget en massiv forhøjelse af beboerbetaling for byens bilejere. I forvejen er byen forpestet af parkeringsafgifter,  restriktioner og bøder, og det produkt, som byen »sælger«, nemlig ledige parkeringspladser, er ikke-eksisterende i mange bydele.

Det virker som om Borgerrepræsentationens flertal overhovedet ikke har indsigt i, hvem der er bilejere i byen og hvilket behov de har for at holde bil.

Mange bilejere er børnefamilier der bruger bilen som transportmiddel af deres børn til byens børneinstitutioner og skoler. Mange bilejere er borgere som bor i Københavns Kommune, men arbejder udenfor kommunen, mange gange i virksomheder langt fra København, og ofte steder med meget ringe kollektiv transport. Mange bilejere er ældre borgere, hvor hvem bilen er uundværlig, når de skal have transporteret deres varer hjem, eller for de ældste når de skal på læge- eller hospitalsbesøg.

Det virker som om Borgerrepræsentationen betragter bilejerne som en masse velhavere, der udelukkende kører rundt i kommunen med det formål at forpeste luften mest muligt, og som i øvrigt er så rige, at man kan pålægge dem afgifter uden begrænsning. Mange af byens erhvervsaktive borgere, børnefamilier og ældre borgere er ved at have fået nok af kommunens behandling.

Husk, at de gule vestes oprør begyndte med forhøjelse af transportudgifter for almindelige arbejdende borgere. Stands afgiftsvanviddet nu.

Niels Arup Fischer, København

Var Ida Auken forkert på den?

Tak til Amir Al-Rekabi fordi du så glimrende har beskrevet, hvorfor en muslimsk mand ikke ville give Ida Auken hånden.

Din konklusion er helt gal. Du skriver, at du er vokset op i et demokrati, men det virker ikke som om du forstår, hvad et demokrati indebærer.

Var Ida Auken forkert på den når hun reagerede, fordi den muslimske mand ikke ville give hende hånden?

Nej, det er den muslimske mand, der har misforstået situationen og ikke ønsker at tilpasse sig de normer der gælder i det land, han er rejst til. Situationen burde ikke være opstået, og den muslimske mand er rejst til et helt forkert land. Der er 52 muslimske lande, hvorfor har han ikke valgt et af dem?

Amir Al-Rekabi synes, at danskerne skal tage højde for muslimske religiøse traditioner, her tænker han igen helt galt. Det er den, der kommer til et nyt land, der skal indordne sig under dette lands skikke, det gør vi andre også, når vi kommer til Mellemøsten eller andre lande med andre religioner.

Klaus Folmann, Frederiksberg

Vi må ændre taxameter-systemet

Mette Frederiksen vil være børnenes statsminister, men hun vil i hvert fald ikke være de studerendes.

De humanistiske uddannelser modtager under halvdelen af den taxameter-betaling som de naturvidenskabelige uddannelser modtager, og til trods for, at naturvidenskabelige uddannelser kræver flere ressourcer i form af f.eks. udstyr, kan denne forskel på mere end 34.000 kroner umuligt retfærdiggøres. De 290 mio. kroner der, angiveligt, spares ved afskaffelsen af taxameterløftet, viser nemlig blot et af uddannelsessystemets sande problemer: taxametersystemet i sig selv.

Der behøves nemlig en ændring af selve taxametersystemet på ungdomsuddannelserne. Ved de gymnasiale ungdomsuddannelser giver taxametersystemet blot en økonomisk grund til at lade elever uden engagement eller kvaliteter fortsætte på ungdomsuddannelserne.

Det er et problem, for i sidste ende ender alle som spillets tabere. De engagerede, fordi de modtager undervisning af lavere kvalitet, de uengagerede, fordi de går på en forkert uddannelse, og samfundet, fordi vi alle skal leve med konsekvenserne af den forringede undervisning.

Maria Pryds Frederiksen, formand for Lolland-Falster Konservativ Ungdom