Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Hvor skal jeg lægge min stemme?

Det altid farligt at bruge den moralske projektør, for den kan også vendes imod en selv, skriver Hans Saustrup Kristensen efter at have læst et interview med Bertel Haarder i Berlingske. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Når man skal vælge den ene kandidat frem for de andre, kan man over for dem, der ønsker genvalg, altid sammenholde deres udtalelser og løfter ved sidste valg med deres indsats i den forløbne tid.

Det er den nemme og lidt primitive metode, der er noget bagudrettet. Når det drejer sig om nye kandidater, må man basere sig på deres udtalelser og selv foretage en vurdering, der i sagens natur er usikker.

Det er mere væsentligt at se på deres moral, for det er den, der er styrende i det daglige arbejde og i fremtidige situationer. Her har Bertel Haarder (Berlingske 31. marts) i et interview udtalt sin bekymring for den gode moral, og han kommer nærmere på en definition af meningen hermed i citatet: »Velfærdssamfundet kan kun bestå i kraft af borgernes tillid til, at folk betaler den skat, de skal, og at de, der har meget og bestemmer meget, handler ansvarligt over for samfundet.«

Nu er det altid farligt at bruge den moralske projektør, for den kan også vendes imod en selv. Jeg vil her pege på Udligningsskatten, som i 2010 blev vedtaget med stort flertal i Folketinget. Jeg opfattede dengang Udligningsskatten som en dybt uretfærdig konfiskation af en del af min lovbundne (overenskomstmæssige) indbetalte pension. Den havde karakter af lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor vi (i 2010 og i en følgende periode) blev straffet for dispositioner, som vi ikke havde haft indflydelse på.

De økonomiske konsekvenser for mig var ubetydelige, og de spiller ingen rolle for min vurdering. Men jeg var og er stadig dybt skuffet over politikernes moralske svigt, idet de her valgte den for dem nemmeste løsning på et af dem selv skabt problem, fremfor at udarbejde et mere gennemarbejdet forslag. Det opfattede jeg som en umoralsk handling af de politikere, der netop ifølge deres samfundsmæssige stilling burde foregå andre med et godt eksempel.

Jeg har ikke kunnet finde noget etisk forsvar for dette svigt, og jeg har siden haft meget svært ved at finde et parti, som jeg kunne stemme på ved valg til Folketinget.

Hans Saustrup Kristensen, Virum