Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Hvilke principper handler du ud fra, Frank Jensen?

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) udtaler til Nordhavn Avis: »Københavnerne, også de, der bor tæt på havnen, har krav på at kunne trække vejret frit uden at frygte for deres helbred.« Det lyder rigtig godt. Videre fremgår af avisartiklen, at der nu er afsat 6,5 mio. kr. for at opnå sundhedsmæssige forbedringer af havnens luft. Første prioritet er projekteringen af et landstrømsanlæg på Ocean kaj, medens anden prioritet blot er et forslag om at se på muligheden for at etablere et sådant på Langelinie kaj. Et landstrømsanlæg gør det muligt for skibe at ophøre med at luftforurene under havneophold.

Sundhedsfaren ved begge kajanlæg skyldes primært krydstogtskibenes udledning af dieselrøg fra motorer, der holdes kørende under havneophold til lys, varme og køling. Luftforureningsmålinger viser, at beboerne i havneområderne i gennemsnit ikke er mere luftforureningsudsat end københavnere er generelt. Men risikoen for at blive udsat for meget høje koncentrationer af luftforurening er langt større for havneboere end for københavnere generelt, hvilket betyder, at risikoen for luftvejs- og kredsløbssygdomme er størst ved havnen.

Folkesundhedens belastning i de to kajområder afhænger videre af antal udsatte beboere i de to miljøer og af afstanden fra forureningskilderne til beboerne (fortyndingseffekt). Ved Langelinie er afstanden fra kajkant til de nærmeste beboere ca. 100 m og der bor rigtig mange indenfor den første km fra kajkant. Ved Ocean kaj er der ingen beboelser og de nærmeste ligger mere end én km væk.

Da sundhedsmæssige hensyn er det erklærede overordnede prioriteringsgrundlag for at etablere landstrømsanlæg, er det helt uforståeligt, at Ocean kaj, som er uden beboere og i stor afstand fra de nærmeste beboelsesejendomme, er førsteprioritet med lovet færdiggørelse i 2021. Langelinie kaj med mange beboere ganske nær de forurenende skibe må derimod vente på forbedringer til en uvis fremtid. En rapport fra ingeniørfirmaet Cowi udarbejdet for Københavns Kommune påpeger da også, at der er aktuelt behov for en løsning på Langelinie kaj.

Hvorfor vælger Frank Jensen og Københavns Havn sundhed som prioriteringsgrundlag for derefter at undlade at anvende sundhed som princip i projektrækkefølgen?