Hus forbi

Hvorfor har man ikke i kommunalt regi sørget for at oprette nødherberger, så man undgår, at hjemløse bliver syge og også dør ved at overnatte ude i kulden.

I disse dage, hvor kulden har holdt sit indtog, og man dagligt både læser og hører, at der ikke er herberger nok til, at socialt udsatte kan få en varm seng at sove i og et bad, men er tvunget til at sove udendørs, er der efter min opfattelse noget galt for vores borgere i Danmark.

Hvorfor har man ikke i kommunalt regi sørget for at oprette nødherberger, så man undgår, at folk bliver syge og også dør ved at overnatte ude i kulden, det må der være råd til.

For er man migrant eller flygtning og har søgt asyl i Danmark, så er der hjælp at hente. Udover asylcentrene bliver der opstillet teltlejre, med dejligt varmt, tøj og andre fornødenheder, tre måltider om dagen og lommepenge hver anden uge.

Jeg undrer mig bare over forskellen, for jeg troede i min naivitet, at alle skulle behandles ens.