Holbæk Kommune er ikke en ukontrolleret fattiglus

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Jeg fik den berømte kaffe galt i halsen, da jeg læste Berlingskes artikel 16/9 »Store satsninger og enorm regnefejl har gjort Holbæk til landets fattigste kommune«. Et karaktermord på Holbæk Kommune af værste skuffe.

Holbæk Kommune har en lav kassebeholdning, men det har intet med store satsninger eller regnefejl at gøre. Vores økonomiske udfordring skyldes, at vores indtægter ligger væsentligt under landsgennemsnittet, mens vores borgersammensætning giver et udgiftsbehov over landsgennemsnittet. Det er strukturelt betinget, ikke politisk givet. Vi har brugt færre penge på anlægsinvesteringer end det niveau, som Folketinget giver os mulighed for. En administrativ regnefejl i en likviditetsprognose i maj ændrede ikke på vores økonomiske situation. Vi blev hverken rigere eller fattigere. Det fremgår af artiklen, at vi ikke har efterlevet et administrativt forslag om at reducere vores omkostninger. Det passer ikke. Vi har reduceret vores udgifter med næsten fem pct. i år.

Der er gennem det seneste år taget en række initiativer til at sikre økonomien. I 2017 overholder vi budgettet og lægger ca. 30 mio. kr. i kommunekassen i år og flere til næste år. Allerede omkring årsskiftet vil vi have en kassebeholdning over det anbefalede minimum. Holbæk Kommune har befolkningstilvækst, private og almene selskaber bygger masser af nye boliger, og nye arbejdspladser og virksomheder kommer til. Vi har vores udfordringer, men de kan ikke begrunde artiklens tendentiøse ønske om at fremstille vores kommune som en ukontrolleret fattiglus.