Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Held og lykke, Mette Frederiksen - blå blok er tilbage om fire år

Valg2019bm
Statsminister Mette Frederiksens nye S-regering. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Selv om jeg er borgerlig og selvfølgelig hellere havde set Løkke og co. få fire år mere ved magten, må jeg alligevel rose Mette Frederiksen for godt benarbejde i forbindelse med forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Derudover skal der lettes på hatten for hendes sammensætning af den nye regering. Et meget ungt og spændende hold af ministre, hvis arbejde det skal blive spændende at følge. Nemt bliver det langtfra, og jeg er sikker på, at vi om fire år, hvis regeringen holder så længe, igen kan byde blå blok velkommen i regeringskontorerne.

Når man ser på sammensætningen af den nye socialdemokratiske regering, kan det undre, at der kun er en enkelt håndværker, Mattias Tesfaye, blandt de nye ministre. Det fortæller en hel del om den retning, samfundet og ikke mindst Socialdemokratiet har bevæget sig hen. Tænk, et arbejderparti med kun én »håndværker« i teamet. Det var nok utænkeligt i gamle dage, hvor netop arbejderklassen var det bærende element i Socialdemokratiet. Men god vind alligevel. Når kassen er tom, kommer Venstre og de Konservative igen til undsætning… Michael Sørensen, Hornbæk

Skat på plast

Iflg. Mette Frederiksen i TV 2 News 26/6 har den nye regering til hensigt at lægge en afgift på plastic/plasticprodukter. Danmark er kendt for produktion af plastvarer af høj kvalitet, herunder forskellige former for emballage, og hvor en stor del af produktionen går til eksport worldwide.

Plastindustrien i Danmark beskæftiger ca. 26.000 medarbejdere og regnes for en af industriens største underbrancher. Det vil derfor være trist hvis en afgift på plastråvarer/færdige plastprodukter kommer til at betyde, at branchen ikke længere kan konkurrere på eksportmarkederne med tab af arbejdspladser til følge. Men på den anden side: De medarbejdere, som måtte blive overflødige som følge af indgrebet, kan så gå på tidlig folkepension, som jo også er en af de muligheder, Mette Frederiksen har i kataloget over nye tiltag. Hans J. Blokmann, Kongens Lyngby

Børnene på Sjælsmark

Et af kernepunkterne i de igangværende regeringsforhandlinger drejer sig om at »flytte børnene og forældrene ud af Udrejsecenter Sjælsmark«. Den eneste grund til, at børnene opholder sig på Sjælsmark, er i øvrigt, at deres forældre nægter at rejse ud af Danmark på trods af, at deres ansøgning om opholdstilladelse og asyl har vist sig at være åbenbart grundløs.

Man må forstå på de Radikale og Enhedslisten, og vel også SF og måske Socialdemokratiet, at forholdene er så ringe på Udrejsecenter Sjælsmark, at børnene vil få alvorlige psykiske skader og måske det, der er værre, hvis de fortsat skal opholde sig på Sjælsmark.

Særligt Pernille Skipper fra Enhedslisten nævner igen og igen, at forholdene for børnene er umenneskelige. De skal derfor flyttes ud af Sjælsmark og - kan man forstå - deres forældre skal naturligvis flytte med og, antager jeg, integreres? Hvordan det skal motivere forældrene til at forlade Danmark, er vist lidt af en gåde.

Men helt ærligt. Det er som udgangspunkt altid forældrenes ansvar, at deres børn lever under forhold, så de ikke lider hverken fysisk eller psykisk overlast. Er danske forældre ikke i stand til at etablere sådanne forhold for deres børn af den ene eller anden grund, er det samfundets ansvar at gribe ind for at skabe ordnede og acceptable forhold. Viser det sig, at forældrene ikke vil eller kan samarbejde og ændre forholdene, så må »samfundet« i sidste ende tvangsfjerne børnene enten midlertidigt eller permanent alt efter, hvad årsagen til tvangsfjernelsen er.

Sagt anderledes. Hvis forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark virkelig er så dårlige for børn, at de får alvorlige psykiske skader af at opholde sig der, og forældrene fortsat nægter at rejse ud, bør det danske samfund vel gribe ind og tvangsfjerne børnene midlertidigt indtil forældrene, som de skal og bør, forlader Danmark og retablerer ordnede forhold for deres børn i deres hjemland.

Men måske er forholdene på Sjælsmark ikke så uacceptable for børn, hvis udenlandske forældre, som opfører sig »åbenbart uansvarligt«, bliver behandlet på samme måde, som »uansvarlige« danske forældre? Svend Erik Bach, Humlebæk

Klimaregering

Ny regering med klimaet i front - og hvad ser man? 20 biler med én person i hver, plus en lønnet chauffør. Dejligt med magt… Hvad er der i vejen med en el-drevet bybus, hvor alle kan finde plads? Arne Berget, Gentofte