Har vi i grunden hørt fra advokaterne?

Paul Mollerup
Paul Mollerup Fold sammen
Læs mere

»Har vi i grunden hørt fra advokaterne?« spørger Berlingskes erhvervskommentator 15. september i en klumme om bekæmpelse af skattesnyd, der tager udgangspunkt i, at landets revisorer er trætte af beskyldninger i forbindelse med sager om skattely. Man fristes til at stille modspørgsmålet: På hvilken planet har kommentatoren opholdt sig de seneste år? Allerede i 2014 var Danske Advokater med til at udarbejde nye skrappe retningslinjer for skatterådgivere, som vi som branche bakker fuldt og helt op om. Skatteunddragelse er samfundsskadelig virksomhed, der skal bekæmpes. Punktum.

I klummen udtaler formanden for revisorerne, at »det er politikerne, der skaber rammerne og dermed politikerne, der skaber problemerne.« Spot on. En skatterådgiver skal sørge for, at man betaler den korrekte skat ud fra gældende regler – hverken mere eller mindre. Hvordan reglerne så skal se ud, må være op til lovgiverne. Netop fordi skattereglerne er så komplekse, er der brug for rådgivere, der kan hjælpe med at sikre, at der f.eks. ikke sker utilsigtet dobbeltbeskatning, hvis danske virksomheder skal kunne klare sig i den internationale konkurrence. Advokater er underlagt nogle meget strikse etiske regler, som ingen andre rådgiverbrancher har i samme omfang. Hvis de advokatetiske regler overtrædes, har vi et advokatnævn, der kan fratage advokaten retten til at være advokat. Sådan skal det være, og Danske Advokater indgår altid i en konstruktiv dialog med lovgiverne om bekæmpelse af skattesnyd.

Paul Mollerup, adm. direktør, Danske advokater