Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Har regeringen opgivet solenergien?

Engang gav det mening at montere solceller på taget. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

I 2011, da danske husholdninger skulle spare på energien, betalte vi en elpris per kilowatt. Det betød, at vi sparede den fulde elpris, når vi skiftede til energirigtige apparater og belysning. Det, syntes elselskaberne, var en rigtig dårlig ide. De tabte jo omsætning, uden reduktion i omkostningerne. Derfor ændredes prispolitikken sådan, at husholdningerne nu skal betale en fast høj pris for abonnement på elnettet, og en variabel pris for kilowattforbruget. Ved at skifte el-apparater og belysning ud med dyrere, men mere energivenlige installationer, sparer vi nu kun kilowattprisen, vi skal fortsat betale for abonnementet. Elselskabernes manglende effektivisering tilgodeses. Hvornår har vi sidste gang set forslag til, hvordan vi kan spare på elforbruget? Borte er det økonomiske incitament til energirigtig udskiftning.

Hvis en husejer i 2011 efterkom Folketingets ønske om at fremme brugen af alternativ energi og investerede i et solcelleanlæg, så kunne denne husejer afregne den producerede strøm som en besparelse i forbruget. Elmåleren kørte faktisk baglæns. For at kunne holde øje med mængden af produceret solenergi, indførtes nye elmålere, der registrerede både den producerede mængde og det totale forbrug. Man ser stadig resultatet af sin produktion. Men det er kun kilowattprisen, der spares. Dermed forsvinder det økonomiske grundlag for solceller!

For lige at gøre solcelleejerne ekstra opmærksom på deres uhensigtsmæssige adfærd har Energistyrelsen oprettet et nyt selskab, Energinet, der uafhængigt af elleverandørerne skal aftage den producerede energi til en pris, der ligger væsentligt under kilowattprisen. Nu er ikke alene incitamentet til at etablere nye solceller væk, men økonomien tillader ikke engang den nødvendige vedligeholdelse eller fornyelse af eksisterende anlæg.

Har regeringen opgivet solenergien? Eller har man bare sovet i timen? Klavs Olsen, Charlottenlund