Har kvinder ikke også fødselsdag, Berlingske?

Blå Bog Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen

Som mangeårig læser af Tanten følger jeg med i fødselsdagsomtaler i spalten »Fødselsdage i morgen«. Interessant læsning, det er noget, folk går glip af, når de kun abonnerer på nyhedstjenester.

Det har dog undret mig, at så få kvinder har fødselsdage. En nøjagtig gennemgang af august måned viser, at 1.045 personer omtales i denne spalte. Heraf er kun 286 kvinder, altså rundt regnet 27,5 procent. I min statistik indgår ikke øvrige omtaler af fødselsdage, jubilæer m.v.

Især alderen 50+ er overrepræsenteret af mænd. Helt galt er det for dem over 70. Kan det virkelig være rigtigt, at man i denne store årgang kun havde 76 kvinder og 256 mænd i spalten i august måned? Jeg mener i al beskedenhed at vide, at vi er nogle veluddannede madammer med store karrierer. Ser man på titlerne er enkelte kvinder direktører, men ellers hovedsagelig kunstnere. Hvor blev erhvervslivet i øvrigt af?

Måske skulle man hos Tanten overveje at researche lidt bedre. Kvinder i det virkelige (arbejds)liv findes, hvis man ser godt efter.

Svar: Kære Jette Balslev. Vi gør alt, hvad vi kan på redaktionen for at få flere kvinder i spalterne, men kvinder er tilsyneladende mere beskedne end mænd og henvender sig ikke så ofte som mænd. Så skriv endelig til os, så vi også kan lave omtaler af flere kvinders fødselsdage. Problemet eksisterer også hos Blå Bogs redaktion, hvad du kan læse mere om i denne artikel. Gert C. Nielsen, navneredaktionen